Problemy z certyfikacją - wyjaśnienia

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zgodnie z zapisami wszystkich Polityk certyfikacji, czas realizacji wniosków certyfikacyjnych wynosi 30 dni. Wszystkie wnioski certyfikacyjne są realizowane priorytetowo w kolejności ich wpływu do Ministerstwa Cyfryzacji i rejestracji w systemie Obsługi Wniosków o Certyfikaty. Każde dodatkowe pytanie wydłuża czas obsługi wniosku, dlatego prosimy o ograniczanie tego rodzaju zgłoszeń. 

Więcej

Dla podmiotów uprawnionych

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym zakłada znaczne zmiany w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz utworzenie Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych (CEPKP). Taka zmiana pozwoli na uruchomienie zmodernizowanego systemu informatycznego CEPiK – CEPiK 2.0. Nowelizacja ustawy o kierujących spowodowała przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów na 4 czerwca 2018 roku.

Certyfikaty do CEPiK 2.0 – informacje ogólne

Informacja ogólna o certyfikatach w systemie cepik 2.0

Certyfikaty do CEPiK 2.0 – informacje ogólne - Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla stacji kontroli pojazdów

Informacja dotyczy wyłącznie stacji kontroli pojazdów

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla stacji kontroli pojazdów - Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów integrujących się z systemem CEPiK 2.0

Informacja dotyczy podmiotów integrujących własne rozwiązanie informatyczne z interfejsami systemu CEPiK 2.0

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów integrujących się z systemem CEPiK 2.0 - Dowiedz się więcej

Dokumenty do pobrania

Tu znajdziesz wszystkie dokumenty dla podmiotów, które będą korzystać ze zmodernizowanego systemu CEPIK 2.0