Problemy z certyfikacją - wyjaśnienia

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zgodnie z zapisami wszystkich Polityk certyfikacji, czas realizacji wniosków certyfikacyjnych wynosi 30 dni. Wszystkie wnioski certyfikacyjne są realizowane priorytetowo w kolejności ich wpływu do Centralnego Ośrodka Informatyki Oddział Łódź i rejestracji w systemie Obsługi Wniosków o Certyfikaty. Jednocześnie informujemy, że w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji nie ma możliwości osobistej obsługi Użytkowników wnioskujących o wydanie certyfikatu. Wszystkie sprawy są procedowane zgodnie z procesami opisanymi na stronie CEPiK.

Certyfikaty - najważniejsze informacje

Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów 

Jeżeli wystąpił problem techniczny związany z certyfikatem – pobrany został certyfikat w pliku p12, ale zgubiono do niego hasło lub certyfikat, utracono 1-szą lub 2-gą część kodu weryfikacyjnego, pojawił się problem z uzyskaniem certyfikatu zdalnie przy użyciu kodu weryfikacyjnego – prosimy wejść na stronę www.cepik.gov.pl i zapoznać się z informacjami tam dostępnymi (T U T A J). W tego rodzaju problemach związanych z certyfikatami pomocą służą także pracownicy Service Desk dla CEPiK, którzy w przyjazny i zrozumiały sposób postarają się skutecznie rozwiązać zgłoszenie. Dane kontaktowe do Service Desk:

E-MAIL: service_desk_portal@coi.gov.pl

TEL.: +48 42 253 54 99

SYSTEM ZGŁOSZEŃ ATMOSFERA: https://pomoc.coi.gov.pl