Podsumowanie cyklu szkoleń z aplikacji CEPiK 2.0

W dniach 4-15 września 2017 w Warszawie odbyły się szkolenia organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji z aplikacji CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów. W szkoleniach wzięło udział łącznie 615 osób.

Czytaj więcej >>

Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów

Modyfikacja systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów wiąże się z kilkoma zmianami w dotychczasowym funkcjonowaniu Stacji Kontroli Pojazdów. By wspomóc diagnostów w przystosowaniu się do nowych warunków, przygotowano broszurę informacyjną w formie pytań i odpowiedzi.

Broszura informacyjna pt. „Centralna Ewidencja Pojazdów” to kompendium wiedzy dla użytkowników systemu CEPiK 2.0 w stacjach kontroli pojazdów. Poruszono w niej kilka zasadniczych grup tematycznych takich jak: badanie techniczne, zmiany prawne, obsługa niezgodności czy połączenie z CEP.

 

Broszura nie odpowiada na wszystkie możliwe czy szczegółowe pytania związane z użytkowaniem lub podłączeniem do bazy CEPiK 2.0., dlatego w razie napotkanych trudności warto skontaktować się z Service Desk Centralnego Ośrodka Informatyki pod nr tel. (42) 253 54 99.

 

Zachęcamy do lektury! 

Centralna Ewidencja Pojazdów - Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów (.pdf)