Wdrożenie CEP - informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów

Informujemy, że od dnia 13 listopada br. działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. Część stacji kontroli pojazdów nie nawiązała jeszcze połączenia z bazą CEPiK 2.0. uniemożliwia to realizację procesów biznesowych w trybie on-line, możliwa jest natomiast praca w trybie awaryjnym i normalna obsługa w zakresie badań technicznych pojazdów.

Czytaj więcej >>

Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów

Modyfikacja systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów wiąże się z kilkoma zmianami w dotychczasowym funkcjonowaniu Stacji Kontroli Pojazdów. By wspomóc diagnostów w przystosowaniu się do nowych warunków, przygotowano broszurę informacyjną w formie pytań i odpowiedzi.

Broszura informacyjna pt. „Centralna Ewidencja Pojazdów” to kompendium wiedzy dla użytkowników systemu CEPiK 2.0 w stacjach kontroli pojazdów. Poruszono w niej kilka zasadniczych grup tematycznych takich jak: badanie techniczne, zmiany prawne, obsługa niezgodności czy połączenie z CEP.

Broszura nie odpowiada na wszystkie możliwe czy szczegółowe pytania związane z użytkowaniem lub podłączeniem do bazy CEPiK 2.0., dlatego w razie napotkanych trudności warto skontaktować się z Service Desk Centralnego Ośrodka Informatyki pod nr tel. (42) 253 54 99.

Zachęcamy do lektury! 

Centralna Ewidencja Pojazdów - Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów (.pdf)