Pomoc

Znajdź temat, który Cię interesuje i dowiedz się, jak uzyskać pomoc.

Jak zmienić adres e-mail, za pomocą którego logowałem się do portalu CEPiK?

Jeśli chcesz zmienić adres e-mail, z którego korzystałeś do logowania się do PI CEPiK, skontaktuj się z Help Desk:

Zgłoszenie możesz złożyć:

  • telefonicznie pod nr: (42) 253 54 99 wew. 1, wew. 1
  • fax.: (42) 292-07-81
  • wysyłając e-maila na adres: service_desk_portal@coi.gov.pl
  • za pośrednictwem dedykowanego portalu zgłoszeniowego - Help Desk.

Help Desk CEPiK

Czy muszę zgłosić zmianę miejsca, w którym przetwarzane są dane z SI CEPiK?

Tak, jeśli zmieniasz siedzibę lub pomieszczenie, w którym znajduje się stacja dostępowa do SI CEPiK - poinformuj o tym MC. Wyślij pismo informujące o zmianie. W piśmie podaj:

  • adres nowej siedziby lub nowej lokalizacji pomieszczenia,
  • datę i numer decyzji wydanej przez MC (MSW),
  • dane osoby reprezentującej podmiot (stanowisko, telefon, adres e-mailowy)
  • dane osoby uprawnionej do kontaktów w sprawach technicznych. 

Jak odzyskać hasło do konta?

Jeśli chcesz odzyskać hasło, za pomocą którego logowałeś się do PI CEPiK, skontaktuj się z Help Desk:

Zgłoszenie możesz złożyć:

Czy organ rejestrujący (starostwo) partycypuje w opłacie w wysokości 5%, tak jak przy innych pobieranych opłatach?

Nie. Opłata ewidencyjna stanowi w całości przychód Funduszu Celowego CEPiK.

Kogo obciążają koszty przelewu opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu Celowego CEPiK?

Pobierającego opłatę.

Organ rejestrujący oraz stacja kontroli pojazdów ma w formie elektronicznej ewidencjonować pobrane i przekazane opłaty. Jak to zrobić?

Forma elektroniczna jest dowolna, to znaczy nie został określony jej standard. Pobierający opłatę może stosować dowolny system operacyjny i oprogramowanie. Ewidencja jest na tyle prosta, że można ją prowadzić w dowolnym edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym. Ewidencja nie musi być zintegrowana z oprogramowaniem, służącym do obsługi informatycznej procesu rejestracji pojazdów lub rejestrowania przeprowadzonych badań technicznych.

 

Co zrobić w przypadku, gdy badanie techniczne ma wynik pozytywny, a w dowodzie rejestracyjnym brakuje miejsca na wpis (lub dowód jest zatrzymany)?

Pobrać opłatę dopiero z chwilą dokonania wpisu. Opłata jest za wpis, a nie za badanie.

Co zrobić, jeśli na stronie www.historiapojazdu.gov.pl jest zły przebieg auta? Kto i jak może to poprawić?

Jedynie stacja kontroli pojazdów, która wykonała badanie może poprawić stan licznika. Zwróć się do takiej stacji o to, aby jej pracownik wysłał komunikat z dobrym stanem licznika (komunikat modyfikujący - typu „M”) do centralnej ewidencji pojazdów (CEP).

Jak mogę dostać informację o pojazdach, które są zarejestrowane na inną osobę?

Procedurę udostępniania danych z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) znajdziesz na stronie cepik.gov.pl w zakładce Dla obywateli i przedsiębiorców -> Wniosek o udostępnienie danych.

Jak mogę dostać dane statystyczne z centralnej ewidencji pojazdów (CEP)?

Procedurę udostępniania danych statystycznych z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) znajdziesz na stronie cepik.gov.pl w zakładce Dla obywateli -> Wniosek o dane statystyczne.

Strona www.historiapojazdu.gov.pl nie działa. Co mogę zrobić?

Zaktualizuj swoją przeglądarkę. Strona historiapojazdu.gov.pl działa na aktualnych wersjach przeglądarek: Google Chrome, Apple Safari, Android Browser i Firefox. W przypadku przeglądarki Internet Explorer potrzebna jest minimum wersja 8.2.  Wyłącz obsługę plików cookies oraz java script.

Gdzie mam wysłać sprawozdanie z opłaty ewidencyjnej?

Wyślij sprawozdanie na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji

Departament Budżetu i Finansów

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Więcej informacji o przekazywaniu opłat ewidencyjnych oraz sprawozdań znajdziesz na stronie cepik.gov.pl w artykule Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Artykuł znajdziesz w Aktualnościach.

Rozwiązanie problemu generowania certyfikatów w aplikacji OWoC w systemie Windows XP

Osoby, które posiadają zainstalowany na swoich komputerach system Windows XP mogą napotkać problem z uruchomieniem procesu certyfikacji z wykorzystaniem aplikacji OWoC. Podczas tej czynności może pojawić się błąd następującej treści:

„Wystąpił błąd – spróbuj ponownie lub skontaktuj się z administratorem (nie można nawiązać połączenia z Centaurem WWW)”.

Poniżej zamieszczamy instrukcję rozwiązującą ten problem. Zawiera ona opis czynności do wykonania w systemie Windows XP, które umożliwią uzyskanie certyfikatu. Zapraszamy do lektury.


Instrukcja - obejście problemu OWoC Windows XP


Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że system Windows XP nie posiada wsparcia producenta, co oznacza, że nie są udostępniane nowe poprawki zabezpieczeń, poprawki niedotyczące zabezpieczeń, bezpłatne lub płatne wsparcie techniczne i aktualizacje zawartości technicznej online. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy stosowanie systemów operacyjnych oraz innego oprogramowania, które posiadają ważne wsparcie producenta co najmniej w zakresie poprawek zabezpieczeń.