API dla Centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (API do CEPiK)

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) gromadzi dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce oraz o osobach uprawnionych do kierowania pojazdami. Skorzystaj z interfejsu programistycznego aplikacji (API), dzięki któremu uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych danych zgromadzonych w CEPiK.

Osoby niezaawansowane mogą korzystać z API poprzez interaktywne strony opisujące API lub poprzez różne aplikacje tworzone przez użytkowników (możesz je znaleźć m.in. na portalu dane.gov.pl). Budowa interfejsu API do CEPiK została zrealizowana w ramach projektu „Otwarte Dane – Dostęp, Standard, Edukacja” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020r.

Dane z CEPiK można wykorzystywać do celów komercyjnych i niekomercyjnych.
W obu przypadkach musisz poinformować o źródle wytworzenia i pozyskania informacji.

Skorzystaj z API

Co sprawdzisz?

Dane pojazdów

Dane pojazdów z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, które zawierają ponad 60 parametrów, takich jak m.in. : marka, model, rok produkcji, czy data pierwszej rejestracji w kraju. Pełna lista pól wraz z opisami jest dostępna w dokumentacji pod adresem:

Dane pojazdów - https://api.cepik.gov.pl/doc Ikona Dane pojazdów

Wartości słownikowe

Korzystanie z API będzie łatwiejsze dzięki usłudze udostępniającej wartości słownikowe dla wybranych pól, po których możesz dowolnie sortować/filtrować dane pojazdów. Usługa jest dostępna pod adresem:

Wartości słownikowe - https://api.cepik.gov.pl/slowniki Ikona Wartości słownikowe

Inne informacje

API udostępnia również dodatkowe informacje na temat aktualnej wersji i statystyk jego użytkowania. Wszystkie dostępne usługi opisane są w dokumentacji pod adresem:

Inne informacje - https://api.cepik.gov.pl/doc Ikona Inne informacje

Kiedy możesz to sprawdzić?

W dowolnym momencie. Żądane dane dostępne są chwilę po wysłaniu zapytania.

Ile zapłacisz?

Nic. Usługa jest bezpłatna.

Jak pobrać dane pojazdów?

Aby uzyskać dane pojazdów z bazy CEPiK wystarczy skorzystać z usługi "/pojazdy", która przyjmuje co najmniej dwa następujące parametry:

  • województwo - kod teryt województwa, w którym zarejestrowany jest pojazd lub w przypadku pojazdów wyrejestrowanych był ostatnio zarejestrowany.
  • data-od - data w formacie YYYYMMDD. Parametr określa datę początkową okresu pierwszej lub ostatniej rejestracji w kraju (domyślnie pierwszej), dla którego zostaną udostępnione informacje o pojazdach. Datę końca okresu możemy określić za pomocą parametru data-do.

Przykład: Jak skorzystać z usługi aby uzyskać informację o pojazdach z województwa Mazowieckiego zarejestrowanych w Polsce po raz pierwszy po 1 stycznia 2018r.: https://api.cepik.gov.pl/pojazdy?wojewodztwo=14&data-od=20180101

Wszystkie możliwe parametry usług znajdziesz w naszej dokumentacji.

Pliki: Możesz też pobrać gotowe pliki zawierające dane pojazdów w formacie CSV. Są one generowane dla każdego województwa i dostępne pod adresem: https://api.cepik.gov.pl/pliki.

Co należy jeszcze wiedzieć?

  • Limit wywołań:
    API ma pewne ograniczenia związane z limitem wywołań. Obecna wartość limitu to 20 wywołań na 1 sekundę, jednak nie więcej niż 100 na minutę. Jeśli przekroczysz tę ilość zostanie zwrócony błąd - w takiej sytuacji należy chwilę odczekać i zmniejszyć częstotliwość zapytań.
  • Czarna lista:
    W przypadku podejrzenia ataku DDOS Twój adres IP może trafić na "czarną listę" czyli listę adresów, które są ignorowane przez API.
    Uwaga: Jeżeli potrzebujesz większych limitów lub uważasz, że niesłusznie trafiłeś na czarną listę napisz do nas. Dane kontaktowe znajdziesz niżej.

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, masz pomysł na dalszy rozwój API lub chcesz zgłosić błąd, proszę skontaktuj się z nami pod adresem: apicepik@mc.gov.pl.