Statystyki z SI CEPiK

Gdzie zarejestrowano najwięcej pojazdów w Polsce? W którym województwie wydano najwięcej dokumentów prawa jazdy? Pobierz najnowsze statystyki z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz z Centralnej Ewidencji Kierowców.

Pojazdy zarejestrowane w 2017 r.

03/03/2017

Przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące zarejestrowanych w Polsce pojazdów w 2017 r.

Pobierz raport (województwa) (.pdf, 1MB)

Pobierz raport (rodzaje) (.pdf, 1MB)

Pobierz raport (województwa) (.xlsx)

Pobierz raport (rodzaje) (.xlsx)

Wydane dokumenty prawa jazdy w 2017 r.

03/03/2017

Przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące wydanych w Polsce dokumentów praw jazdy (po raz pierwszy) w 2017 r.

Pobierz raport (.xlsx)

Uprawnienie do kierowania pojazdami wydane w 2016 r.

02/10/2017

Przedstawiamy Państwu statystykę wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w podziale na płeć oraz według przedziałów wiekowych w roku 2016.

Pobierz raport (.zip)

Pojazdy zarejestrowane w 2016 r.

01/03/2016

Wydane dokumenty prawa jazdy w 2016 r.

01/03/2016

Przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące wydanych w Polsce dokumentów praw jazdy (po raz pierwszy) w 2016 r.

Pobierz raport (.pdf)

Pobierz raport (.xlsx)

Pojazdy zarejestrowane w 2015 r.

28/05/2015

Przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące zarejestrowanych w Polsce pojazdów w 2015 r.

Pobierz raport (województwa) (.pdf)

Pobierz raport (rodzaje pojazdów) (.pdf)

Wydane dokumenty prawa jazdy w 2015 r.

28/05/2015

Przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące wydanych w Polsce dokumentów praw jazdy (po raz pierwszy) w 2015 r. 

Pobierz raport (.pdf)

Wydane dokumenty prawa jazdy w 2014 r.

12/11/2014

Przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące wydanych w Polsce dokumentów praw jazdy (po raz pierwszy) w 2014 r.  

Pobierz statystykę (.pdf,)

Pojazdy zarejestrowane w 2014 r.

12/11/2014
Przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące zarejestrowanych w Polsce pojazdów w 2014 r.  

Pobierz statystykę (.pdf)

Pojazdy zarejestrowane w latach 2008-2013

29/06/2015

Pojazdy wyrejestrowane 2007-2014

12/11/2014

Przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące wyrejestrowanych w Polsce pojazdów w latach 2007-2014 r.  

Pobierz statystykę (.pdf, 1MB)

Wydane dokumenty prawa jazdy i uprawnienia w latach 2006-2015

01/01/2014

Przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące liczby wydanych praw jazdy i uprawnień do kierowania pojazdami w podziale na województwa, płeć oraz według przedziałów wiekowych w latach 2006-2015. 

Pobierz statystykę - podział na województwa (.pdf)

Pobierz statystykę - kobiety (.pdf)

Pobierz statystykę - mężczyźni (.pdf)

Pobierz dane: 2014-2015 (.zip)

Pobierz dane - 2013 (.rar)

Pobierz dane - 2011-2012 (.rar)

Pobierz dane - 2010-2012 (.rar)

Pobierz dane - 2006-2010 (.rar)

Wydane dokumenty prawa jazdy w latach 2001-2005

31/12/2013

Przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące liczby praw jazdy w latach 2001-2005. 

Pobierz statystykę (.pdf)

Pobierz dane (.rar)