Certyfikaty – najważniejsze informacje

Już tylko kilka tygodni pozostało do wdrożenia zmodernizowanej Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). To ostatni dzwonek, żeby zwrócić się o wydanie nowych lub odnowienie starych certyfikatów, pozwalających skomunikować się z systemem CEPiK 2.0. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące certyfikatów oraz zagadnienia opracowane w formie pytań i odpowiedzi. 

Certyfikaty – najważniejsze informacje

Kiedy potrzebny mi jest certyfikat VPN?
Zawsze, kiedy do systemu CEPiK 2.0 będziesz łączyć się przez sieć publiczną Internet. Certyfikat VPN posłuży Ci do zestawienia bezpiecznego połączenia VPN do systemu CEPiK 2.0.

Do czego potrzebuję imiennego certyfikatu SSL na karcie kryptograficznej?
Imiennego certyfikatu SSL potrzebujesz, aby skorzystać z aplikacji dostępowych systemu CEPiK 2.0, dostępnych przez przeglądarkę internetową (np. Mozilla Firefox, Google Chrome czy Internet Explorer). Każdy użytkownik dowolnej aplikacji dostępowej systemu CEPiK 2.0 musi posiadać swój imienny certyfikat SSL jednoznacznie go identyfikujący w systemie CEPiK 2.0.

UWAGA: Możesz mieć tylko 1 imienny certyfikat SSL, zawsze musisz go mieć na karcie kryptograficznej. Zabronione jest posiadanie więcej niż 1 certyfikatu imiennego. Zabronione jest również, abyś swoją kartę ze swoim imiennym certyfikatem SSL komukolwiek pożyczał/-a. Tylko Ty możesz korzystać z tej karty i certyfikatu.
 

Co to jest CSR? Jak mam go uzyskać?
CSR (ang. Certificate Signing Request) tłumaczony jest jako “Żądanie Podpisania Certyfikatu”. Plik CSR niezbędny jest do złożenia wniosku certyfikacyjnego i wystawienia certyfikatu SSL. Plik CSR generowany jest samodzielnie przez Ciebie lub Twojego informatyka / administratora zgodnie z instrukcją dla danej karty kryptograficznej i obsługującego ją oprogramowania lub – w przypadku serwera, CSR generuje administrator serwera.

Co należy dołączyć do wniosku certyfikacyjnego o certyfikat do CEPiK 2.0?
►Jeżeli wnioskujesz o certyfikat do połączeń VPN – nic nie dołączasz;
►Jeżeli wnioskujesz o certyfikat SSL na kartę kryptograficzną ENCARD, GEMALTO, CRYPTOTECH, CERTUM – nic nie dołączasz;
►Jeżeli wnioskujesz o certyfikat SSL na kartę kryptograficzną inną niż wskazana powyżej – po wysłaniu wniosku certyfikacyjnego dla operatora w pliku, generujesz i wysyłasz zgłoszenie certyfikacyjne (CSR) na adres cc.coi@coi.gov.pl;
►Jeżeli wnioskujesz o certyfikat SSL dla swojego systemu lub aplikacji, która komunikuje się z CEPiK 2.0 przez usługi sieciowe (web services) – po wysłaniu wniosku certyfikacyjnego, generujesz i wysyłasz zgłoszenie certyfikacyjne (CSR) na adres cc.coi@coi.gov.pl.

UWAGA: dla kart ENCARD, GEMALTO, CRYPTOTECH, CERTUM, oczywiście możesz wysłać zgłoszenie certyfikacyjne, ale musisz wypełnić odpowiedni wniosek certyfikacyjny (o certyfikat operatora w pliku) – w przeciwnym razie wniosek może zostać odrzucony lub będzie wymagane wyjaśnienie, w jaki sposób chcesz otrzymać certyfikat (zdalnie czy na podstawie zgłoszenia CSR), co wydłuży czas uzyskania przez Ciebie tego certyfikatu.

PAMIĘTAJ: dla rekomendowanych powyżej kart kryptograficznych nasz Service Desk udzieli Ci niezbędnego wsparcia przy generowaniu zgłoszeń certyfikacyjnych.

Gdzie składam wnioski certyfikacyjne? Na jaki adres wysyłam?
Certyfikaty SSL do CEPiK 2.0 wydawane są na podstawie wniosku certyfikacyjnego złożonego przez Ciebie w formie papierowej na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki

z dopiskiem: WNIOSEK SSL do CEPiK 2.0
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź

Certyfikaty VPN do CEPiK 2.0 wydawane są na podstawie wniosku certyfikacyjnego złożonego przez Ciebie w formie papierowej na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
z dopiskiem: WNIOSEK VPN do CEPiK 2.0
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź

PAMIĘTAJ: Jeżeli w jednej przesyłce wysyłasz różne wnioski, opisz krótko zawartość koperty np. „WNIOSKI VPN i SSL do CEPiK 2.0”. Prosimy, by wniosek zawierał pieczątki – to naprawdę ułatwia, jeśli dane we wniosku wpisano z błędem. Wniosek musi być podpisany przez osobę reprezentującą podmiot składający wniosek. Wniosek należy wydrukować w sposób zapewniający jego czytelność, w szczególności czytelność kodu umieszczonego na wniosku. Pamiętaj, aby na kopercie napisać, czego dotyczy wniosek, powoli to zapewnić sprawny obieg dokumentów wewnątrz Ministerstwa Cyfryzacji tym samym zapewniając optymalny czas realizacji wniosku.

Co to jest kod weryfikacyjny? Do czego służy pierwsza część kodu? Do czego służy druga część kodu?
Kod weryfikacyjny to bardzo długi ciąg znaków alfanumerycznych (liter i cyfr) umożliwiający w sposób zdalny, bez wychodzenia z domu i bez pośrednictwa operatora tradycyjnych usług pocztowych, otrzymać certyfikaty.

Kod weryfikacyjny składa się z dwóch części:

Pierwsza część kodu weryfikacyjnego – to część kodu zapisana „małymi” znakami, przypisana do wniosku certyfikacyjnego wypełnionego przez Ciebie przy pomocy generatora wniosków certyfikacyjnych. Ta część kodu odpowiada za jednoznaczną identyfikację wniosku certyfikacyjnego. Jest to stała część kodu weryfikacyjnego. Druga część kodu jest zapisana na 3 stronie wniosku certyfikacyjnego, którą musisz zachować u siebie.

Druga część kodu weryfikacyjnego – to część kodu weryfikacyjnego, którą otrzymasz na adres e-mail, który wpisałeś we wniosku certyfikacyjnym, zapisana „dużymi” znakami, przypisana do danego powiadomienia e-mail o możliwości zdalnego uzyskania certyfikatu. Każde kolejne powiadomienie e-mail z drugą częścią kodu, które otrzymasz, zawiera nową drugą część kodu, która zastępuje poprzednią.

UWAGA: W danej chwili aktywna jest wyłącznie jedna para kodów! Jeżeli otrzymałeś nowe powiadomienie e-mail zawierające drugą część kodu, oznacza to, że poprzednio otrzymana druga część kodu przestała być ważna i nie będzie działała. Druga część kodu przestaje być ważna po jej użyciu. Wykorzystanie drugiej części kodu (najczęściej zakończone pobranym certyfikatem) powoduje, że nie można wykorzystać tej części kodu ponownie.

UWAGA: Kod weryfikacyjny musisz wpisać jednym ciągiem z zachowaniem wielkości znaków, tzn. w postaci (bez spacji oraz innych znaków między pierwszą i drugą częścią kodu) jak na poniższym przykładzie:

1szaczesckodu2GACZESCKODU

Reprezentuję Stację Kontroli Pojazdów, jakie certyfikaty są mi potrzebne?
Certyfikat zgodny z Polityką certyfikacji dla operatorów CEPiK (certyfikat dla operatora w pliku lub certyfikat dla operatora na kartę) oraz certyfikat VPN wydany w Polityce certyfikacji dla infrastruktury CEPiK.

WAŻNE: Twoje certyfikaty zachowają ważność przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Przed upływem tego okresu pamiętaj, że będziesz musiał wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego certyfikatu SKP, zgodnego z Polityką certyfikacji dla operatorów CEPiK.

►Więcej informacji znajdziesz poniżej oraz na stronie www.cepik.gov.pl: T U T A J
►Zobacz także: Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów

Reprezentuję Stację Kontroli Pojazdów, jak długo będą ważne  certyfikaty? Kiedy powinienem wystąpić o uzyskanie odnowionego certyfikatu?
Twoje certyfikaty są ważne przez okres 2 lat od daty ich wygenerowania w systemie. Datę ważności certyfikatu możesz zawsze sprawdzić zaglądając w szczegóły danego certyfikatu.

Pamiętaj, że powinieneś wystąpić do Centralnego Ośrodka Informatyki o odnowienie posiadanego certyfikatu nie później niż na 1 miesiąc przed datą utraty ważności certyfikatu, ale nie wcześniej niż 2 miesiące przed tą datą.

PAMIĘTAJ: jeżeli będziesz czekać z odnowieniem certyfikatu do ostatniej chwili, może się okazać, że w tym okresie Centrum Certyfikacji jest obciążowe pracą ponad standardowy wymiar i czas obsługi Twojego zgłoszenia może się wydłużyć. Standardowy czas obsługi wniosków certyfikacyjnych wynosi 30 dni, przy czym wnioski staramy się realizować w maksymalnie krótkim czasie.

Reprezentuję Stację Kontroli Pojazdów, chcę odnowić swój certyfikat – co mam zrobić?
1) Wejdź na stronę www.cepik.gov.pl, przejdź do zakładki „System informatyczny CEPiK 2.0”, przeczytaj dostępne informacje, następnie pobierz szablon wniosku z sekcji „Dokumenty do pobrania” (na dole strony).
2) Pobierz potrzebny szablon wniosku dotyczący certyfikatu i go wypełnij.

3) Wydrukuj wypełniony wniosek, podpisz i wyślij na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki

ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź

4) Na adres cc.coi@coi.gov.pl wyślij wygenerowane przez Ciebie lub Twojego informatyka zgłoszenie certyfikacyjne (CSR) - jeżeli występujesz z wnioskiem o certyfikat dla operatora w pliku. W tytule e-maila wpisz: „CSR – kod_stacji_kontroli_pojazdów”.

5) Jeżeli występujesz z wnioskiem o certytikat klucza publicznego dla operatora na kartę, zachowaj trzecia stronę wniosku certyfiakcyjnego z wydrukowaną pierwszą częścią kodu weryfikacyjnego.

Podobnie należy postąpić jeżeli występujesz z wnioskiem o certyfikat klucza publicznego dla urządzeń (VPN).

6) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku certyfikacyjnego na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz odnowiony certyfikat użytkownika oraz certyfikat urzędu, które zaimportuj na kartę korzystając z oprogramowania do zarządzania kartą – jeżeli nie wiesz jak to zrobić, poproś swojego informatyka lub nasz Service Desk o pomoc.


Jestem producentem oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów i będę świadczył wobec SKP usługi w chmurze (będę Brokerem dla SKP), jakie certyfikaty są mi potrzebne?
Będziesz potrzebował certyfikatów, które będą działały w systemie CEPiK 2.0:

1) certyfikat SSL Brokera SKP wydany w Polityce certyfikacji dla operatorów CEPiK;
2) certyfikat VPN wydany w Polityce certyfikacji dla infrastruktury CEPiK.

Szablony wniosków certyfikacyjnych dla Brokerów SKP są dostępne na stronie www.cepik.gov.pl w zakładce „System informatyczny CEPiK 2.0” w sekcji „Dokumenty do pobrania” (na dole strony). W najbliższym czasie dodamy te wnioski do generatora wniosków certyfikacyjnych – ułatwi to pracę zarówno Tobie, jak i nam.

3) Wydrukuj wypełniony wniosek, podpisz i wyślij na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź

Chcę złożyć wniosek o nowy certyfikat w 10 krokach
1) Wejdź na stronę www.cepik.gov.pl, przejdź do zakładki „System informatyczny CEPiK 2.0”, przeczytaj dostępne informacje, kliknij odpowiednią zakładkę, a następnie kliknij odnośnik „Wypełnij wniosek”, który znajduje się na dole strony.
2) Znajdź swoją instytucję (rodzaj instytucji) na rozwijanej liście i wybierz.
3) Wybierz rodzaj wniosku z dostępnych na liście wniosków certyfikacyjnych.
4) Wypełnij wniosek, wybierz opcję „Nowy certyfikat”. Jeżeli wnioskujesz o dostęp do Środowiska Testów Integracyjnych wpisz taką informację w polu „Podstawa wnioskowania o certyfikat” tuż za tą podstawą. Pamiętaj, nie pomijaj samej podstawy wnioskowania – w  przeciwnym razie nie nadamy Ci uprawnień i realizacja wniosku się wydłuży, ponieważ będą wymagane dodatkowe wyjaśnienia do wniosku.
5) Wydrukuj wypełniony wniosek, podpisz, przystaw pieczątkę i wyślij korzystając z tradycyjnej usługi pocztowej na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki

ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź

6) WAŻNE: zachowaj trzecią stronę wniosku certyfikacyjnego z wydrukowaną pierwszą częścią kodu weryfikacyjnego.\
7) Jeżeli składasz wniosek o certyfikat w pliku (na kartę lub dla systemu), musisz wysłać zgłoszenie certyfikacyjne (CSR) na adres cc.coi@coi.gov.pl – w tytule e-maila wpisz „CSR – nazwa_Twojej_instytucji”.
8) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku certyfikacyjnego otrzymasz powiadomienie na adres e-mail podany we wniosku certyfikacyjnym. Powiadomienie będzie zawierało krótką instrukcję dalszego postępowania oraz drugą część kodu weryfikacyjnego. Postępuj zgodnie z otrzymaną informacją.                                                                                     
9) Jeżeli wysłałeś wniosek o certyfikację (CSR), to na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz certyfikat użytkownika (czyli podpisane kluczem CA zgłoszenie certyfikacyjne) oraz certyfikat urzędu.
10) Jeżeli dotyczył Ciebie:
a) punkt 8, po poprawnym wykonaniu czynności jesteś posiadaczem certyfikatu na karcie kryptograficznej lub w pliku p12;
b) punkt 9, otrzymałeś certyfikaty, które musisz umieścić na karcie kryptograficznej, w swoim systemie lub aplikacji.

Chcę złożyć wniosek o dodatkowy certyfikat w 10 krokach
1) Wejdź na stronę www.cepik.gov.pl, przejdź do zakładki „System informatyczny CEPiK 2.0”, przeczytaj dostępne informacje, następnie kliknij odnośnik „Wypełnij wniosek”.
2) Znajdź i wybierz swoją instytucję (rodzaj instytucji) na rozwijanej liście.
3) Wybierz rodzaj wniosku z dostępnych na liście wniosków certyfikacyjnych.
4) Wypełnij wniosek, wybierz opcję „Dodatkowy certyfikat”. Jeżeli wnioskujesz o dostęp do Środowiska Testów Integracyjnych wpisz taką informację w polu „Podstawa wnioskowania o certyfikat” tuż za tą podstawą – nie pomijaj samej podstawy wnioskowania, w przeciwnym razie nie nadamy Ci uprawnień i realizacja wniosku się wydłuży, ponieważ będą wymagane dodatkowe wyjaśnienia do wniosku.
5) Wydrukuj wypełniony wniosek, podpisz, przystaw pieczątkę i wyślij korzystając z tradycyjnej usługi pocztowej na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź

6) WAŻNE: zachowaj trzecią stronę wniosku certyfikacyjnego z wydrukowaną pierwszą częścią kodu weryfikacyjnego.
7) Jeżeli składasz wniosek o certyfikat w pliku (na kartę lub dla systemu), musisz wysłać zgłoszenie certyfikacyjne (CSR) na adres cc.coi@coi.gov.pl – w tytule e-maila wpisz „CSR – nazwa_Twojej_instytucji”, w przypadku SKP wpisz „CSR – kod_SKP”.
8) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku certyfikacyjnego otrzymasz powiadomienie na adres e-mail podany we wniosku certyfikacyjnym. Powiadomienie będzie zawierało krótką instrukcję dalszego postępowania oraz drugą część kodu weryfikacyjnego. Postępuj zgodnie z otrzymaną informacją.
9) Jeżeli wysyłałaś wniosek o certyfikację (CSR), to na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz certyfikat użytkownika (czyli podpisane kluczem CA zgłoszenie certyfikacyjne) oraz certyfikat urzędu.
10) Jeżeli dotyczył Ciebie:
a) punkt 8, po poprawnym wykonaniu czynności jesteś posiadaczem certyfikatu na karcie kryptograficznej lub w pliku p12;
b) punkt 9, otrzymałeś certyfikaty, które musisz umieścić na karcie kryptograficznej, w swoim systemie lub aplikacji.

Chcę złożyć wniosek o unieważnienie certyfikatu w 6 krokach
1) Wejdź na stronę www.cepik.gov.pl, przejdź do zakładki „System informatyczny CEPiK 2.0”, przeczytaj dostępne informacje, następnie kliknij odnośnik „Wypełnij wniosek”.
2) Znajdź swoją instytucję (rodzaj instytucji) na rozwijanej liście i wybierz.
3) Wybierz rodzaj wniosku z dostępnych na liście wniosków certyfikacyjnych – ten, którego ma dotyczyć unieważnienie.
4) Wypełnij wniosek, wybierz opcję „Unieważnienie certyfikatu”, podaj numer certyfikatu do unieważnienia.
5) Wydrukuj wypełniony wniosek, podpisz, jeżeli możesz - przystaw pieczątki, następnie zeskanuj ten wniosek, skan wyślij na adres cc.coi@coi.gov.pl, następnie oryginał wniosku zapakuj w kopert i wyślij korzystając z tradycyjnej usługi pocztowej:

Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź

6) Twój certyfikat, który wskazałeś we wniosku zostanie unieważniony.

UWAGA: Jeżeli posiadasz więcej niż 1 certyfikat danego rodzaju i nie podasz we wniosku numeru certyfikatu do unieważnienia lub podasz numer błędny (po prostu go nie znasz i wpiszesz cokolwiek), istnieje ryzyko że unieważnione zostaną wszystkie Twoje certyfikaty danego rodzaju, które w tej chwili będą ważne – skontaktuj się wcześniej (przed wypełnieniem wniosku – jeżeli nie znasz numeru certyfikatu, z którym masz problem) z Service Desk: e-mail: service_desk_portal@coi.gov.pl lub telefonicznie pod numerem  42 253 54 99 - opisz sytuację, pracownicy Service Desk pomogą Ci określić numer certyfikatu, który podasz we wniosku o jego unieważnienie.

Utraciłem pierwszą część kodu weryfikacyjnego – co mam zrobić?
1) Wyślij e-mail na adres Service Desk service_desk_portal@coi.gov.pl z adresu e-mail, który wskazałeś we wniosku certyfikacyjnym, podając dane podmiotu, w imieniu którego piszesz, i poproś o udostępnienie pierwszej części kodu weryfikacyjnego.
2) Service Desk obsłuży zgłoszenie i przypomni Ci Twój kod na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku certyfikacyjnym.

UWAGA: Jeżeli nie masz dostępu do adresu e-mail, który był wskazany we wniosku certyfikacyjnym oraz nie posiadasz pierwszą części kodu weryfikacyjnego, zgłoś konieczność aktualizacji adresu e-mail wykorzystywanego przez Ciebie do kontaktów z Centrum Certyfikacji, pisemnie w formie tradycyjnej korespondencji podpisanej przez osobę upoważnioną w Twojej instytucji do jej reprezentowania, na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź

WAŻNE: Jeżeli złożyłeś więcej niż jeden wniosek certyfikacyjny, wskaż, którego wniosku dotyczy Twoja prośba.

Utraciłem drugą część kodu weryfikacyjnego lub nie otrzymałem powiadomienia e-mail z drugą częścią kodu weryfikacyjnego – co mam zrobić?
1) Wyślij e-mail na adres Service Desk service_desk_portal@coi.gov.pl z adresu e-mail, który wskazałeś we wniosku certyfikacyjnym, podając dane podmiotu, w imieniu którego piszesz, i poproś o ponowne przesłanie powiadomienia e-mail zawierającego nową drugą część kodu weryfikacyjnego
2) Service Desk obsłuży zgłoszenie, a system wyśle do Ciebie nowe powiadomienie e-mail z nową drugą częścią kodu weryfikacyjnego, powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku certyfikacyjnym.

UWAGA: Jeżeli nie masz dostępu do adresu e-mail, który był wskazany we wniosku certyfikacyjnym oraz nie posiadasz pierwszej części kodu weryfikacyjnego, zgłoś konieczność aktualizacji adresu e-mail wykorzystywanego przez Ciebie do kontaktów z Centrum Certyfikacji, pisemnie w formie tradycyjnej korespondencji podpisanej przez osobę upoważnioną w Twojej instytucji do jej reprezentowania.

WAŻNE: Jeżeli złożyłeś więcej niż 1 wniosek certyfikacyjny, wskaż, którego wniosku dotyczy Twoja prośba – możesz w korespondencji podać numer wniosku będący jednocześnie pierwszą częścią kodu weryfikacyjnego.

Utraciłem hasło do certyfikatu w pliku p12 / utraciłem certyfikat – co mam zrobić?
Jeżeli utracisz certyfikat na karcie kryptograficznej lub zapomnisz hasło do certyfikatu w pliku p12, co w praktyce uniemożliwia Ci wykorzystanie tego certyfikatu, musisz uzyskać kolejny certyfikat oraz – co bardzo ważne, zgłosić unieważnienie certyfikatu, którego z powodu utraty hasła nie możesz wykorzystać. W takiej sytuacji zawnioskuj:

1) o dodatkowy certyfikat (dodatkowy - a nie nowy! - ponieważ w systemie jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem),
2) o unieważnienie certyfikatu, do którego utraciłeś hasło.

PAMIETAJ: tylko Ty znasz hasło umożliwiające wykorzystanie certyfikatu w pliku p12 – chroń to hasło, zapisz je i zdeponuj w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp mają tylko osoby uprawnione.

WAŻNE: jeżeli utracisz swój certyfikat lub podejrzewasz, że ktoś nieuprawniony może mieć do niego dostęp, niezwłocznie zgłoś ten fakt do Ministerstwa Cyfryzacji i unieważnij taki certyfikat. Pamiętaj, że każda operacja w systemie wykonana tym certyfikatem będzie obciążała Ciebie. Zawsze chroń certyfikaty, które posiadasz, zgodnie z określonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji wymaganiami.

Zmieniłem lub nie mam dostępu do adresu e-mail wskazanego we wniosku certyfikacyjnym – co mam zrobić?
1) Wyślij e-mail na adres Service Desk service_desk_portal@coi.gov.pl z nowego adresu e-mail, podając dane podmiotu w imieniu którego piszesz, i poproś o aktualizację adresu e-mail do komunikacji z Tobą oraz na który będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail zawierające drugą część kodu weryfikacyjnego. Podaj w swoim e-mailu pierwszą część kodu weryfikacyjnego, która pozwoli jednoznacznie określić wniosek, dla którego dane adresu e-mail mają być zmienione.

2) Service Desk obsłuży zgłoszenie, jeżeli potrzebujesz nowej drugiej części kodu zgłoś to w punkcie 1., system wyśle do Ciebie nowe powiadomienie e-mail z nową drugą częścią kodu weryfikacyjnego, powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku certyfikacyjnym.

UWAGA: Jeżeli nie masz dostępu do adresu e-mail, który był wskazany we wniosku certyfikacyjnym oraz nie posiadasz pierwszej części kodu weryfikacyjnego, zgłoś konieczność aktualizacji adresu e-mail pisemnie w formie tradycyjnej korespondencji podpisanej przez osobę upoważnioną w Twojej instytucji do jej reprezentowania, na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź

WAŻNE: Jeżeli złożyłeś więcej niż 1 wniosek certyfikacyjny, wskaż, którego wniosku dotyczy Twoja prośba – możesz w korespondencji podać numer wniosku będący jednocześnie pierwszą częścią kodu weryfikacyjnego.

Ile certyfikatów mogę posiadać?
► Certyfikat operatora – imienny certyfikat SSL umożliwiający skorzystanie przez Ciebie z aplikacji dostępowych CEPiK 2.0 – wyłącznie 1 certyfikat dla 1 operatora;
► Certyfikat VPN – certyfikat umożliwiający zestawienie połączenia VPN przez Internet – wystarczy Ci 1 certyfikat na 1 lokalizację fizyczną;
► Certyfikat SKP – certyfikat SSL dla stacji kontroli pojazdów – do 6 certyfikatów dla 1 SKP, maksymalnie 1 certyfikat dla 1 stanowiska komputerowego;
► Certyfikat dla systemu – certyfikat SSL dla Twojego systemu lub aplikacji korzystającej z usług sieciowych (web services) CEPiK 2.0 – przyjmuje się, że system zewnętrzny może mieć do 2 certyfikatów np. dla 2 centrów przetwarzania danych.

PAMIĘTAJ: Maksymalna liczba jednocześnie ważnych certyfikatów operatora (tj. 1) wynika z przyjętych wymagań w dokumentacji bezpieczeństwa, zapisów polityki certyfikacji oraz stanowiska GIODO i nie podlega żadnym negocjacjom – jeżeli zostanie zidentyfikowane, że dana osoba posiada więcej niż 1 certyfikat imienny ważny w danej chwili (wdrożone są organizacyjno – proceduralne środki, aby nie dopuścić do takiej sytuacji), wszystkie certyfikaty inne niż najnowszy zostaną unieważnione!

UWAGA: 1 osoba ma prawo posiadać 1 i wyłącznie 1 ważny w danej chwili certyfikat imienny!

Mam problem z certyfikatem, gdzie mogę szukać pomocy?
Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z certyfikatami do CEPiK 2.0, w szczególności dotyczące aspektów proceduralnych, możesz je zadać pisząc na nasze adresy:

e-mail cc.coi@coi.gov.pl
Problemy techniczne z certyfikatami zawsze zgłaszaj do pomocy technicznej:

e-mail: service_desk_portal@coi.gov.pl
tel.: +48 42 253 54 99

► Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów

► System Informatyczny CEPiK 2.0