Pomoc

Znajdź temat, który Cię interesuje i dowiedz się, jak uzyskać pomoc.

Jak mogę dostać informację o pojazdach, które są zarejestrowane na inną osobę?

Procedurę udostępniania danych z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) znajdziesz na stronie cepik.gov.pl w zakładce Dla obywateli i przedsiębiorców -> Wniosek o udostępnienie danych.

Co zrobić, jeśli na stronie www.historiapojazdu.gov.pl jest zły przebieg auta? Kto i jak może to poprawić?

Jedynie stacja kontroli pojazdów, która wykonała badanie może poprawić stan licznika. Zwróć się do takiej stacji o to, aby jej pracownik wysłał komunikat z dobrym stanem licznika (komunikat modyfikujący - typu „M”) do centralnej ewidencji pojazdów (CEP).

Co zrobić w przypadku, gdy badanie techniczne ma wynik pozytywny, a w dowodzie rejestracyjnym brakuje miejsca na wpis (lub dowód jest zatrzymany)?

Pobrać opłatę dopiero z chwilą dokonania wpisu. Opłata jest za wpis, a nie za badanie.

Kogo obciążają koszty przelewu opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu Celowego CEPiK?

Pobierającego opłatę.

Organ rejestrujący oraz stacja kontroli pojazdów ma w formie elektronicznej ewidencjonować pobrane i przekazane opłaty. Jak to zrobić?

Forma elektroniczna jest dowolna, to znaczy nie został określony jej standard. Pobierający opłatę może stosować dowolny system operacyjny i oprogramowanie. Ewidencja jest na tyle prosta, że można ją prowadzić w dowolnym edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym. Ewidencja nie musi być zintegrowana z oprogramowaniem, służącym do obsługi informatycznej procesu rejestracji pojazdów lub rejestrowania przeprowadzonych badań technicznych.