Stacje Kontroli Pojazdów a niezgodności w danych

Do Ministerstwa Cyfryzacji docierają sygnały dotyczące kierowania przez Stacje Kontroli Pojazdów obywateli do Wydziałów Komunikacji w przypadku stwierdzenia niezgodności w danych pojazdu. Jest to działanie nieprawidłowe i niezgodne z przyjętą procedurą obsługi niezgodności.

Stacje Kontroli Pojazdów a niezgodności w danych

Do Ministerstwa Cyfryzacji docierają sygnały dotyczące kierowania przez Stacje Kontroli Pojazdów obywateli do Wydziałów Komunikacji w przypadku stwierdzenia niezgodności w danych pojazdu. Jest to działanie nieprawidłowe i niezgodne z przyjętą procedurą obsługi niezgodności.

Przypominamy, że od dnia 13.11.2017 r. obowiązuje ogłoszony przez Ministra Cyfryzacji tryb obsługi niezgodności w CEP w okresie od 13 listopada 2017 r. do 4 czerwca 2018 r., zgodnie z którym Stacje Kontroli Pojazdów jako podmioty zobowiązane do wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów zgłaszają niezgodności w danych do administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji. Tryb ten dotyczy wyłącznie w sytuacji gdy niezgodność uniemożliwia im wprowadzenie danych do ewidencji, tj.:

  • brak pojazdu w ewidencji;
  • ewentualnie niezgodny numer VIN – wyłącznie w przypadku gdy diagnosta faktycznie nie jest w stanie zidentyfikować pojazdu i wskazać, dla którego pojazdu odnotowujemy badanie techniczne. Jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować pojazd to przesyłamy do CEP badanie nawet jeżeli nr VIN zawiera błędy;
  • inne dane, które są zawarte na dowodzie rejestracyjnym  – o ile faktycznie uniemożliwiają wprowadzenie danych badania technicznego do ewidencji.

UWAGA! Drobne różnice pomiędzy danymi wpisanymi w dowodzie rejestracyjnym a danymi w ewidencji (np. w marce i modelu na DR – np. skoda 6Y fabia czy skoda fabia) ale nie uniemożliwiające wprowadzenie danych badania technicznego do ewidencji nie mogą być podstawą do odmowy przeprowadzenia badania technicznego i przyczyną odesłania obywatela do Wydziału Komunikacji.

Pozostałe niezgodności nie będą obsługiwane w ramach procedury.

Niezgodności należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: niezgodnoscicepik2.0@mc.gov.pl za pośrednictwem dedykowanego formularza.

Formularz do zgłaszania niezgodności dostępny jest pod linkiem: http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/zawartosc/-/asset_publisher/a1LDCMS0sfru/content/trybu-obslugi-niezgodnosci-w-cep-w-okresie-od-13-listopada-2017-r-do-4-czerwca-2018-r- oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji w zakładce Ogłoszenia.