Komunikat dla SKP w sprawie badań technicznych pojazdów z hakiem/instalacją gazową.

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie pytaniami środowiska SKP w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów wyposażonych w hak bądź instalację gazową, poniżej przedstawiamy krótkie kompendium wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Czytaj więcej >>

Ministerstwo Cyfryzacji na przełomie maja i czerwca br. prowadziło II cykl konferencji dla pracowników Wydziałów Komunikacji.

Z zaplanowanych trzech spotkań wszystkie już za nami:

23 maja w Warszawie dla województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

30 maja w Krakowie dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

7 czerwca w Bydgoszczy dla województw: kujawsko–pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Podczas konferencji przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji przy współpracy prelegentów z Centralnego Ośrodka Informatyki,
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
omawiali stan prac w poszczególnych strumieniach Programu CEPIK 2.0, status działań legislacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy
prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych, zagadnienia dotyczące katalogu ITS. Zaprezentowane zostały również
zmiany i planowane modyfikacje w systemach SI Pojazd, SI Kierowca i Portalu Starosty. Organizowane spotkania cieszą się liczną 
frekwencją (około 260 uczestników) i dużym zainteresowaniem.


Urzędnicy bardzo aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach a prelegenci starali się udzielać wyczerpujących odpowiedzi na każde zagadnienie. 

Poniżej zamieszczone są materiały z przedmiotowych konferencji.

prezentacja MC i COI Konf_wydz.kom._05-06.2017_Final (prezentacja MC i COI Konf_wydz.kom._05-06.2017_Final)

prezentacja MIB - rozp szczegółowe czynności (prezentacja MIB - rozp szczegółowe czynności)

prezentacja_Katalog_ITS-Statystyki_20170523_Warszawa (prezentacja_Katalog_ITS-Statystyki_20170523_Warszawa)

prezentacja_Katalog_ITS-Statystyki_20170531_Kraków (prezentacja_Katalog_ITS-Statystyki_20170531_Kraków)

prezentacja_Katalog_ITS-Statystyki_20170607_Bydgoszcz (prezentacja_Katalog_ITS-Statystyki_20170607_Bydgoszcz)