Platforma szkoleniowa systemu CEPiK 2.0

Szkolenia kierowane są do wszystkich użytkowników korzystających z aplikacji CEPiK 2.0 udostępnionych przez MC/COI. Bieżące informacje na temat szkoleń można znaleźć także w dziale „Aktualności”. 

Czytaj więcej >>

Plan dnia szkoleniowego


Grupa A -  8:00 – 12:00

7.00 – 8.00

Rejestracja uczestników

8.00 – 9.45

Szkolenie

9.45 – 10.00

Przerwa kawowa

10.00 – 11.45

Szkolenie

11.45 – 12.00

Zakończenie szkolenia


Grupa B – 12:00 – 16:00

11.00 – 12.00

Rejestracja uczestników

12.00 – 13.45

Szkolenie

13.45 – 14.00

Przerwa kawowa

14.00 – 15.45

Szkolenie

15.45 – 16.00

Zakończenie szkolenia