Platforma szkoleniowa systemu CEPiK 2.0

Platforma ma służyć nauce obsługi aplikacji do udostępniania danych i zgłaszania naruszeń. Dzięki platformie  użytkownicy systemu będą mogli zapoznać się z aplikacjami w wersji testowej.

Czytaj więcej >>

Harmonogram szkoleń

Szkolenia liderskie w Warszawie

UWAGA!

W szkoleniu biorą udział jedynie osoby i instytucje, które otrzymały zaproszenie i potwierdziły mailowo
termin przyjazdu na szkolenie. Osoby lub instytucje bez zaproszenia nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
Poglądowy harmonogram szkoleń liderskich.
CEP – wrzesień 2017

Data

Interesariusze zaproszeni na szkolenie

4 września 8:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

4 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

5 września 8:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

5 września 12:00 – 16:00

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

6 września 8:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

6 września 12:00 – 16:00

Główny Inspektorat Transportu Drogowego,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

7 września 8:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

7 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

8 września 8:00 – 12:00

Krajowa Rada Komornicza

8 września 12:00 – 16:00

Krajowa Rada Komornicza

11 września 8:00 – 12:00

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

11 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

12 września 8:00 – 12:00

Biuro Ochrony Rządu, 
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  
Służba Wywiadu Wojskowego, 
Transportowy Dozór Techniczny

12 września 12:00 – 16:00

Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
Komenda Główna Straży Granicznej  

13 września 8:00 – 12:00

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

13 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

14 września 8:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

14 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

15 września 8:00 – 12:00     

Krajowa Rada Komornicza

15 września 12:00 – 16:00   

Krajowa Rada Komornicza

CEK – styczeń – czerwiec 2018

Wkrótce podamy szczegółowe informacje dotyczące szkoleń z Centralnej Ewidencji Kierowców.