Szkolenia

Ruszyły szkolenia z programu CEPiK2.0

Harmonogram szkoleń

Szkolenia liderskie w Warszawie

UWAGA!

W szkoleniu biorą udział jedynie osoby i instytucje, które otrzymały zaproszenie i potwierdziły mailowo termin przyjazdu na szkolenie. Osoby lub instytucje bez zaproszenia nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
Poglądowy harmonogram szkoleń liderskich
CEP – wrzesień 2017

Data

Interesariusze zaproszeni na szkolenie

4 września 8:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

4 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

5 września 8:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

5 września 12:00 – 16:00

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

6 września 8:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

6 września 12:00 – 16:00

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

7 września 8:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

7 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

8 września 8:00 – 12:00

Krajowa Rada Komornicza

8 września 12:00 – 16:00

Krajowa Rada Komornicza

11 września 8:00 – 12:00

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

11 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

12 września 8:00 – 12:00

Biuro Ochrony Rządu,  Transportowy Dozór Techniczny,  Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej,  Służba Wywiadu Wojskowego,  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

12 września 12:00 – 16:00

Komenda Główna Straży Granicznej,  Główny Inspektorat Transportu Drogowego

13 września 8:00 – 12:00

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

13 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

14 września 8:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

14 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż GminnaCEK – styczeń – czerwiec 2018

Wkrótce podamy szczegółowe informacje dotyczące szkoleń z Centralnej Ewidencji Kierowców.