Aktualności

Filtruj aktualności
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – CEPiK

  17/08/2016

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2016 poz.1269).

  Więcej na temat: Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – CEPiK
 • Podprojekt Integracja – drugie spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grupy 4

  16/08/2016

  16 sierpnia br. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu "Integracja" grupy 4.

  W spotkaniu oprócz przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki uczestniczyli przedstawiciele: Transportowego Dozoru Technicznego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Krajowej Rady Komorniczej, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Więcej na temat: Podprojekt Integracja – drugie spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grupy 4
 • Podprojekt Integracja – piąte spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grupy 1

  02/08/2016

  2 sierpnia 2016 r. odbyło się piąte spotkanie Komitetu Sterującego Grupy 1 podprojektu Integracja.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Producentów Oprogramowania tworzonego dla Stacji Kontroli Pojazdów, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

  Więcej na temat: Podprojekt Integracja – piąte spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grupy 1