E-usługa „Historia Pojazdu” poszerzona o auta sprowadzane

Nabywcy i posiadacze aut importowanych z rynku wtórnego USA, Kanady oraz wybranych krajów europejskich mogą sprawdzić ich przeszłość na portalu historiapojazdu.gov.pl. Aktualnie widoczne są nie tylko pojazdy sprowadzone i zarejestrowane w Polsce, ale także auta, które jeszcze nie znalazły się w bazie CEP, a np. są oferowane do sprzedaży.

Czytaj więcej >>

8 września br. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu „Integracja” Grupy 1, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Producentów oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Przedstawiciel Centralnego Ośrodka Informatyki omówił stan integracji Producentów oprogramowania dla SKP z systemem CEPiK 2.0 oszacowany na podstawie przesyłanych raportów statusowych. Najbardziej zaawansowane w pracach integracyjnych są firmy ZUI TOP i JAPA.

Poruszono także temat implementacji interfejsu do Niezgodności i danych testowych a także kwestię terminowości rozpatrywania zgłoszeń na ITSM Atmosfera.

W kolejnej części spotkania przedstawiciele MC/COI odpowiadali na pytania techniczno – proceduralne zadawane przez Interesariuszy.