Wdrożenie CEP - informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów

Informujemy, że od dnia 13 listopada br. działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. Część stacji kontroli pojazdów nie nawiązała jeszcze połączenia z bazą CEPiK 2.0. uniemożliwia to realizację procesów biznesowych w trybie on-line, możliwa jest natomiast praca w trybie awaryjnym i normalna obsługa w zakresie badań technicznych pojazdów.

Czytaj więcej >>

8 września br. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu „Integracja” Grupy 1, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Producentów oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Przedstawiciel Centralnego Ośrodka Informatyki omówił stan integracji Producentów oprogramowania dla SKP z systemem CEPiK 2.0 oszacowany na podstawie przesyłanych raportów statusowych. Najbardziej zaawansowane w pracach integracyjnych są firmy ZUI TOP i JAPA.

Poruszono także temat implementacji interfejsu do Niezgodności i danych testowych a także kwestię terminowości rozpatrywania zgłoszeń na ITSM Atmosfera.

W kolejnej części spotkania przedstawiciele MC/COI odpowiadali na pytania techniczno – proceduralne zadawane przez Interesariuszy.