Szybko i sprawnie z aplikacją SI CEPiK

Dowiedz się, jak zainstalować aplikację, która pozwoli na szybkie i sprawne przekazanie danych do SI CEPiK.

Wybierz grupę podmiotów, do których należysz:
Dostęp do SI CEPiK dla stacji kontroli pojazdów (SKP)

Proces uzyskania dostępu

Zanim zaczniesz ubiegać się o dostęp do SI CEPiK:

 1. Zwróć uwagę, że proces podłączenia do SI CEPiK może zająć nawet kilka tygodni. Dlatego też pamiętaj, aby rozpocząć ubieganie się o dostęp z wyprzedzeniem.
 2. Pamiętaj, że aby ubiegać się o dostęp, stacja musi posiadać kod rozpoznawczy SKP, co oznacza, że musi znajdować się w rejestrze Starostwa lub Urzędu Miasta.
 3. Zapoznaj się z Polityką certyfikacji. 

Polityka certyfikacji .pdf

Krok 1.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji SI CEPiK musisz:

 1. spełnić wymagania techniczne określone tutaj,
 2. posiadać aplikację do ewidencjonowania wykonywanych badań technicznych, która umożliwia generowanie paczek z danymi z badań w formacie akceptowanym przez SI CEPiK. Format paczki danych jest opisany tutaj.

Krok 2.

Wypełnij wniosek o wygenerowanie certyfikatu.

Pobierz wniosek o certyfikat .doc

Pobierz wniosek o certyfikat .odt

Tu możesz zobaczyć wzór, jak wypełnić wniosek. 

Pobierz przykładowo wypełniony wzór wniosku o ceryfikat .pdf

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku znajdziesz tutaj.

Krok 3.

Wydrukuj wypełniony wniosek i podpisz go.

Krok 4.

Do wniosku załącz:

 • jeśli posiadasz kartę ENCARD:
  • kartę kryptograficzną wraz z nr PIN,
 • jeśli posiadasz kartę Centrum, CryptoTech, KIR (Szafir), jak również ENCARD:
  • żądanie certyfikacyjne wygenerowane w formacie określonym tu zapisane na płycie CD lub DVD lub pamięci flash.

Krok 5.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kartą i kodem lub żądaniem certyfikacyjnym wyślij listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Rozwoju Systemów
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Krok 6.

Teraz wniosek jest weryfikowany przez MC.

Wniosek może zostać zweryfikowany negatywnie jeśli:

 1. okaże się, że SKP, która złożyła wniosek, nie znajduje się w ewidencji SKP odpowiedniego starostwa lub urzędu miasta
  - wówczas wniosek jest odrzucany i proces zostaje zakończony,
 2. wniosek zawiera błędy lub braki formalne
  - wówczas MC poinformuje Cię o brakach z prośbą o ich uzupełnienie lub o potrzebie ponownego złożenia wniosku.

Krok 7.

Po poprawnym zweryfikowaniu wniosku wygenerowany zostanie unikalny certyfikat dostępowy.

Krok 8.

Teraz otrzymasz:

 1. przesyłkę pocztową:
  • jeśli wysłałeś do MC kartę z numerem PIN otrzymasz dwie przesyłki:
   1. kartę kryptograficzną z nagranym certyfikatem,
   2. przesyłkę z nowym nr PIN,
  • jeśli wysłałeś do MC żądanie certyfikacyjne otrzymasz jedną przesyłkę z certyfikatem do samodzielnego wgrania na kartę kryptograficzną,
 2. wiadomość e-mail (na adres wskazany we wniosku) z loginem i hasłem do konta na portalu cepik.gov.pl.

Przez portal cepik.gov.pl będziesz miał dostęp do aplikacji MC, dzięki której będziesz mógł przesyłać dane.

Krok 9.

Teraz, logując się na konto, możesz korzystać z aplikacji MC.

Pamiętaj, że jeśli wykonywałeś badania w okresie certyfikacji, to po jego zakończeniu musisz przekazać do SI CEPiK wyniki tych badań.

Jeśli będziesz miał problem skontaktuj się z zespołem Help Desk:

 • telefonicznie pod numerem: (42) 253-54-54, (42) 253-54-99, fax: (42) 292-07-81,
 • wysyłając e-maila na adres: service_desk_portal@coi.gov.pl,
 • za pośrednictwem dedykowanego portalu zgłoszeniowego - Help Desk.

Ikona: Instytucje dostarczające dane Lista podmiotów przekazujących dane

 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami CEP CEK
 • organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia CEP CEK
 • stacje kontroli pojazdów CEP
 • Policja CEP CEK
 • Inspekcja Transportu Drogowego CEP CEK
 • Żandarmeria Wojskowa CEP CEK
 • prokuratura CEK
 • sąd CEK
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny CEP
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  CEP
 • Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego  CEK
 • marszałek województwa CEK
 • Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych CEK
 • wojewoda CEK
 • Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej CEK
 • kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  CEK
 • kierownik ośrodka szkolenia kierowców CEK

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do SI CEPiK są wymienione w art. 80b ust. 2 oraz art. 100b ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.