Dostęp do danych statystycznych o pojazdach

Piszesz artykuł, prowadzisz badania? Dane zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów możesz również wykorzystać do celów statystycznych.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym dane z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) można udostępnić do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Dane są udostępniane w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów. Dlatego też w ramach tej usługi nie są udostępniane dane osobowe, numery rejestracyjne ani numery VIN. 

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEP, jest określony w § 20 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. 

Przez Internet

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek przez Internet musisz posiadać profil zaufany na ePUAP, kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis osobisty (w e-dowodzie).

Krok 1.

centralna ewidencja pojazdów

Jeżeli chcesz uzyskać dane statystyczne z CEP do celów komercyjnych i niekomercyjnych, w tym statystycznych, wypełnij wniosek. Wniosek o udostępnienie danych z CEP należy wypełnić zgodnie z opisanymi w nim rubrykami. 

Wzór wniosku o udostępnienie danych z CEP zostałokreślony w rozporządzeniu  Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEP, wypełnij wniosek.

UWAGA! Wypełniając wniosek zwróć uwagę na rubrykę nr 5. Wpisz w niej jak najwięcej informacji, które umożliwią nam wyszukanie danych. Ilość wskazanych informacji ułatwi nam stworzenie dla Ciebie precyzyjnej odpowiedzi.

Krok 2.

Zapisz wcześniej wypełniony wniosek na swoim komputerze.

Krok 3.

Zaloguj się na swoje konto na portalu ePUAP.

Otwórz stronę, klikając tutaj.

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP powinieneś profil zaufany na ePUAP, kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis osobisty (w e-dowodzie).

Krok 4.

Wyślij uzupełniony wniosek na odpowiednią skrzynkę Centralnego Ośrodka Informatyki, zaznaczając drogę, którą chcesz otrzymać odpowiedź.

Krok 5.

Wysokość opłat za udostępnienie danych lub informacji do celów komercyjnych i niekomercyjnych jest uzależniona od zakresu prac informatycznych wymaganych do przygotowania danych i jest naliczana w sposób określony w art. 80ch ust. 2 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Informację o wysokości opłat otrzymasz w celu jej zaakceptowania. 

Jeśli nie zaakceptujesz informacji o opłatach, obsługa Twojego wniosku nie będzie kontynuowana. 

Krok 6.

Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia otrzymania danych na rachunek bankowy:

Minister Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
BGK o/ Warszawa 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001
z dopiskiem „CEPiK – opłata za udostępnienie danych".

Numer konta dla podmiotów zagranicznych:
BGK o/ Warszawa PL 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 GOSKPLPW
z dopiskiem „CEPiK – opłata za udostępnienie danych". 

 

Krok 1.

centralna ewidencja pojazdów

Jeżeli chcesz uzyskać dane statystyczne z CEP do celów komercyjnych i niekomercyjnych, w tym statystycznych, wypełnij wniosek. Wniosek o udostępnienie danych z CEP należy wypełnić zgodnie z opisanymi w nim rubrykami. 

Wzór wniosku o udostępnienie danych z CEP zostałokreślony w rozporządzeniu  Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEP, wypełnij wniosek.

UWAGA! Wypełniając wniosek zwrócić uwagę na rubrykę nr 5. Wpisz w niej, jak najwięcej informacji, które umożliwią nam wyszukanie danych. Ilość wskazanych informacji ułatwi nam stworzenie dla Ciebie precyzyjnej odpowiedzi.

Krok 2.

Wydrukuj wypełniony wniosek i podpisz go.

Krok 3.

Wyślij wniosek na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
al. Korfantego 2
40-004 Katowice
Tel. (32) 750 65 23
Fax (32) 700 72 86

Krok 4.

Wysokość opłat za udostępnienie danych lub informacji do celów komercyjnych i niekomercyjnych jest uzależniona od zakresu prac informatycznych wymaganych do przygotowania danych i jest naliczana w sposób określony w art. 80ch ust. 2 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Informację o wysokości opłat otrzymasz w celu jej zaakceptowania. 

Jeśli nie zaakceptujesz informacji o opłatach, obsługa Twojego wniosku nie będzie kontynuowana. 

Krok 5.

Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia otrzymania danych na rachunek bankowy:

Minister Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
BGK o/ Warszawa 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001
z dopiskiem „CEPiK – opłata za udostępnienie danych".

Numer konta dla podmiotów zagranicznych: 
BGK o/ Warszawa PL 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 GOSKPLPW
z dopiskiem „CEPiK – opłata za udostępnienie danych". 

Dla obywateli i przedsiębiorców

Historia Pojazdu

to bezpłatna usługa, dzięki której poznasz historię pojazdu przed zakupem. Pozwala na dostęp do danych z centralnej ewidencji pojazdów, dzięki którym upewnisz się, czy informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne ze stanem faktycznym.

Historia Pojazdu - Skorzystaj z usługi Ikona Historia Pojazdu

Bezpieczny autobus

to bezpłatna usługa, która pozwala na wstępne sprawdzenie autobusu, którym właśnie wybieramy się na wycieczkę lub którym codziennie jeździmy do pracy i szkoły.

Bezpieczny autobus - Skorzystaj z usługi Ikona Bezpieczny autobus