Aktualności

Filtruj aktualności
 • Nowelizacja Ustawy prawo o ruchu drogowym

  04/01/2016

  Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2015 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która przesunęła termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących CEPiK z dnia 4 stycznia 2016 r. na dzień 1 stycznia 2017 r. Ustawa weszła w życie w dniu 31 grudnia 2015 r.

  Przesunięcie terminu obejmuje m.in. przepisy:

  - ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające rozszerzony zakres danych gromadzonych w  centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz nowe zasady funkcjonowania tych ewidencji, w tym również zasady dostępu do nich dla osób i podmiotów,

  - ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami – w zakresie dotyczącym przepisów powiązanych z CEPiK (w tym okresu próbnego, nowego sposobu punktowania i postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego),

  - powołujące centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych.

  Oznacza to, że przesunięciu ulega również wdrożenie systemu CEPiK2.0. Informujemy jednak, że prace dotyczące integracji podmiotów z systemem CEPiK2.0 będą kontynuowane.

   

 • CEPIK 2.0 - co się zmieni w WORD

  14/04/2016

  W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia projektu CEPiK 2.0 prezentujemy zakres zmian, którymi objęte będą Wojewódzkie Ośroki Ruchu Drogowego. Zapraszamy do lektury.

  Pobierz i zapoznaj się.

 • CEPIK 2.0 - co się zmieni w SKP

  19/11/2015

  W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia projektu CEPiK 2.0 prezentujemy zakres zmian, którymi objęte będą stacje kontroli pojazdów. Zapraszamy do lektury.

  Pobierz i zapoznaj się.