Aktualności

Filtruj aktualności
 • Podprojekt „Integracja” – drugie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 2

  30/03/2016

  22 marca odbyło się drugie spotkanie komitetu sterującego grupy G2 w ramach podprojektu Integracja  z CEPIK 2.0.

  Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, COI oraz Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytutu Transportu Samochodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Na spotkaniu omówiono stan prac integracyjnych, który oceniony został na podstawie raportów przesyłanych do Ministerstwa Cyfryzacji.
  Najbardziej zaawansowanym podmiotem w grupie G2 jest policja. Ogólny stopień prac  integracyjnych wynosi 10%, w związku z czym przedstawiciele MC i COI zaproponowali wydłużenie prac integracyjnych o dodatkową iterację testów.
  Nowy harmonogram został zaakceptowany przez uczestników spotkania. Aby ułatwić prace integracyjne COI przygotuje także bardziej szczegółową dokumentację techniczną interfejsów.

  Kolejne spotkanie komitetu sterującego grupy 2 odbędzie się 19 kwietnia.

   

 • Podprojekt „Integracja” – drugie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 1

  17/03/2016

  1 marca odbyło się drugie spotkanie Komitetu Sterującego producentów oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) w ramach podprojektu Integracja  z CEPIK 2.0 na którym obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Wykonawcy systemu - Centralnego Ośrodka Informatyki oraz producenci oprogramowania tworzonego dla SKP.

  Na spotkaniu przedstawiony został stan zaawansowania prac w zakresie integracji oprogramowania dla SKP z systemem CEPiK 2.0. Najbardziej zaawansowany w procesie przygotowania oprogramowania producent ocenił stan prac na 75%, natomiast ogólny stopień zaawansowania prac integracyjnych z systemem CEPIK 2.0. w tej grupie oceniono na około 30%.  

  W drugiej części spotkania do uczestników dołączył przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i rozpoczęto panel dyskusyjny podczas którego omawiane były problemy z którymi spotykają się Producenci, w szczególności problematyczne z punktu widzenia Producentów kwestie prawne.  

  Następne spotkanie Komitetu planowane jest 29 marca 2016 r.

 • Podprojekt „Integracja” – pierwsze spotkania z interesariuszami CEPiK

  14/02/2016

  19, 20 i 21 stycznia 2016 roku odbyły się pierwsze spotkania dotyczące integracji z CEPiK 2.0 dla trzech grup:

  - G1  producenci oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów.

  - G2  Policja, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Ministerstwo Sprawiedliwości/Prokuratura Generalna, Żandarmeria Wojskowa, Instytut Transportu Drogowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Transportowy Dozór Techniczny

  - G3  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Finansów, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna.

  Na spotkaniach powołano Komitety ds. Integracji, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz poszczególnych grup. Podczas spotkań przedstawiono stan realizacji projektu CEPiK 2.0, cel i zasady podprojektu „Integracja” oraz proponowany harmonogram prac. Zaproszeni interesariusze, w ramach swoich grup, przedstawili stan zaawansowania prac integracyjnych.

  Kolejne spotkania są zaplanowane na:

  - 1 marca 2016 roku – dla G1,

  - 22 marca 2016 roku – dla G2,

  - 5 kwietnia 2016 roku – dla G3.

  Celem podprojektu „Integracja” jest wsparcie grup w procesie integracji z systemem CEPiK 2.0, a najważniejszymi zadaniami podczas jego pierwszego etapu są:

  - organizacja dostępu do środowiska testów integracyjnych (STI),

  - uruchomienie prac integracyjnych,

  - monitorowanie całego procesu integracji, m.in. na podstawie raportów stworzonych przez interesariuszy.

  Produkcyjne uruchomienie systemu CEPiK 2.0 zaplanowane jest na 1 stycznia 2017 roku.

  Producentów oprogramowania dedykowanego dla Stacji Kontroli Pojazdów, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego lub Ośrodków Kształcenia Kierowców, którzy do tej pory nie zgłosili się do ministerstwa i nie wystąpili o dostęp do STI prosimy o kontakt z biurem CEPiK 2.0: biurocepik2.0@mswia.gov.pl