Aktualności

Filtruj aktualności
 • Podprojekt „Integracja” – trzecie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 1

  14/04/2016

  29 marca odbyło się trzecie już spotkanie komitetu sterującego grupy 1, działającego w ramach podprojektu Integracja z Cepik 2.0.

  Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele: Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Instytutu Transportu Samochodowego, Centrum Szkolenia Diagnostów i Rzeczoznawców, JAPA Software, TÜVPOL, Dekra Polska Sp. z o.o., IT.Norcom, SUNRISE P.H.U, BPG Maxine Gawron, J.B.R. Rogowiec, Ministerstwa Cyfryzacji  i  COI.

  Na podstawie raportów jakie uczestnicy przesyłają do Ministerstwa Cyfryzacji  omówiony został  stan integracji  tej grupy.  Oceniono, że najbardziej zaawansowana w procesie integracji jest  firma Zakład Usług Informatycznych TOP. Także w firmach JAPA Software oraz IT.Norcom prace integracyjne są mocno zaawansowane.  Ogólny stopień zaawansowania tej grupy na tym etapie prac został oceniony na około 51%.

  W dalszej części spotkania przeanalizowano stan przygotowania poszczególnych podmiotów. Omówiono również zagrożenia wskazywane przez Interesariuszy oraz problemy z dostępem do środowiska testowego. Przedstawiciele MC i COI zaproponowali wydłużenie  integracji o dodatkową iterację i przedstawili nowy harmonogram, podkreślając przy tym, że wydłużenie ma na celu wsparcie producentów oprogramowania.

  Kolejne spotkanie tej grupy zaplanowano na 26 kwietnia 2016 r.

   

 • Podprojekt „Integracja” – drugie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 2

  30/03/2016

  22 marca odbyło się drugie spotkanie komitetu sterującego grupy G2 w ramach podprojektu Integracja  z CEPIK 2.0.

  Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, COI oraz Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytutu Transportu Samochodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Na spotkaniu omówiono stan prac integracyjnych, który oceniony został na podstawie raportów przesyłanych do Ministerstwa Cyfryzacji.
  Najbardziej zaawansowanym podmiotem w grupie G2 jest policja. Ogólny stopień prac  integracyjnych wynosi 10%, w związku z czym przedstawiciele MC i COI zaproponowali wydłużenie prac integracyjnych o dodatkową iterację testów.
  Nowy harmonogram został zaakceptowany przez uczestników spotkania. Aby ułatwić prace integracyjne COI przygotuje także bardziej szczegółową dokumentację techniczną interfejsów.

  Kolejne spotkanie komitetu sterującego grupy 2 odbędzie się 19 kwietnia.

   

 • Podprojekt „Integracja” – drugie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 1

  17/03/2016

  1 marca odbyło się drugie spotkanie Komitetu Sterującego producentów oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) w ramach podprojektu Integracja  z CEPIK 2.0 na którym obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Wykonawcy systemu - Centralnego Ośrodka Informatyki oraz producenci oprogramowania tworzonego dla SKP.

  Na spotkaniu przedstawiony został stan zaawansowania prac w zakresie integracji oprogramowania dla SKP z systemem CEPiK 2.0. Najbardziej zaawansowany w procesie przygotowania oprogramowania producent ocenił stan prac na 75%, natomiast ogólny stopień zaawansowania prac integracyjnych z systemem CEPIK 2.0. w tej grupie oceniono na około 30%.  

  W drugiej części spotkania do uczestników dołączył przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i rozpoczęto panel dyskusyjny podczas którego omawiane były problemy z którymi spotykają się Producenci, w szczególności problematyczne z punktu widzenia Producentów kwestie prawne.  

  Następne spotkanie Komitetu planowane jest 29 marca 2016 r.