Aktualności

Filtruj aktualności
 • Podprojekt Integracja – czwarte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 3

  24/07/2016

  31 maja 2016 r. odbyło się czwarte, przedostatnie spotkanie komitetu sterującego grupy 3 podprojektu Integracja.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Ministerstwa Finansów, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki.

  Na początku spotkania tradycyjnie podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0,  szacowany na podstawie raportów przekazywanych przez instytucje.  Ogólny stopień zaawansowania prac został oceniony na 52%, czyli na tym samym poziomie, co podczas poprzedniego spotkania. Liderem integracji w tej grupie jest CBA, które przetestowało prawie wszystkie metody (98%).

  W dalszej części spotkania ponownie omówiono harmonogram fazy czwartej, polegający na połączeniu się z systemem produkcyjnym. Podkreślono, że połączenie to wymaga posiadania  certyfikatów produkcyjnych, o które należy wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji.  Należy to zrobić poprzez stronę internetową www.cepik.gov.pl,  zakładka System informatyczny CEPiK 2.0 . W zakładce znajduje się instrukcja oraz link do elektronicznego formularza wniosku. Formularz należy wypełnić i wydrukować, a następnie podpisać i wysłać do Ministerstwa Cyfryzacji.  Na podstawie wniosku wygenerowany zostanie certyfikat.

  Ostatnia część spotkania poświęcona była na przedstawienie stanu integracji po stronie interesariuszy oraz na pytania i odpowiedzi.

  Kolejne spotkanie komitetu sterującego tej grupy zaplanowane jest na 28 czerwca.

 • Podprojekt Integracja – czwarte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 2

  24/07/2016

  17 maja br. odbyło się czwarte spotkanie komitetu sterującego grupy 2 podprojektu Integracja.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego (Ministerstwo Cyfryzacji) i Wykonawcy (Centralny Ośrodek Informatyki), a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Krajowej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Instytutu Transportu Samochodowego.

  Podczas spotkania podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0.

  Następnie omówiono działania usprawniające integrację, a dotyczące środowiska testów integracyjnych wskazując, że zmiany na środowisku testowym, poza przypadkami awaryjnymi, dokonywane będą raz w tygodniu, w godzinach nocnych, aby nie zakłócać dostępu do środowiska i zachować jego stabilność. W związku z planowanym rozpoczęciem fazy testów podłączenia do środowiska produkcyjnego uczestnicy dowiedzieli się też, w jaki sposób należy występować o certyfikaty do tego środowiska: wniosek należy wypełnić na stronie www.cepik.gov.pl. Dostępna jest tam zakładka „system informatyczny CEPiK2.0”. W zakładce znajduje się link do elektronicznego wniosku (bezpośredni link: http://www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/wniosek-o-certyfikat-klucza-publicznego#/). Należy go wypełnić i wydrukować, a następnie podpisać i wysłać do Ministerstwa Cyfryzacji.

  W dalszej części spotkania przedstawiono harmonogram kolejnych działań: przygotowanie scenariuszy testowych oraz etap testów ze scenariuszami.

  Ostatnia część spotkania poświęcona była na przedstawienie stanu integracji po stronie interesariuszy oraz na pytania i odpowiedzi.

  Kolejne spotkanie komitetu sterującego tej grupy zaplanowane jest na 14 czerwca .           

 • CEPIK 2.0 aplikacja Udostępnianie

  15/05/2016

  W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia projektu CEPiK 2.0 prezentujemy zakres zmian w zakresie udostępniania danych. Zapraszamy do lektury.

  Pobierz i zapoznaj się.