Aktualności

Filtruj aktualności
 • CEPiK 2.0 Aplikacja Naruszenia i Zatrzymania.

  30/06/2016

  W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia projektu CEPiK 2.0 prezentujemy aplikację Naruszenia i Zatrzymania. Zapraszamy do lektury.

  Pobierz i zapoznaj się.

 • Podprojekt Integracja – piąte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 3

  24/07/2016

  28 czerwca 2016 r. odbyło się piąte spotkanie komitetu sterującego grupy 3 podprojektu Integracja.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Ministerstwa Finansów, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki. Na początku spotkania podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0, szacowany na podstawie raportów przekazywanych przez instytucje.  Ogólny stopień zaawansowania prac został oceniony na 64%. Liderem integracji w tej grupie jest CBA, które przetestowało wszystkie metody (100%), na bardzo zaawansowanym etapie są ABW i MF.

  Niezależnie od dużego zaawansowania prac w grupie 3 strona MC/COI zapowiedziała przedłużenie integracji w grupie 3 przedstawiając zmodyfikowany w tym zakresie harmonogram (zaproponowano dwie dodatkowe iteracje). Omówiono też plan testów na środowisku produkcyjnym. Pierwsza faza testów dotycząca potwierdzenia możliwości połączenia się środowisk produkcyjnych jest w trakcie realizacji. Instytucje w większości wystąpiły już o stosowne certyfikaty, część z nich została już przygotowana. Testy połączenia przeprowadzone zostaną na podstawie przekazanej wcześniej uczestnikom instrukcji. Testy dymne na podstawie scenariuszy testowych i danych testowych w środowisku produkcyjnym planowane są na wrzesień. Interesariusze nie zgłaszali żadnych problemów dotyczących integracji.

  Ostatnia część spotkania poświęcona była na pytania i odpowiedzi uczestników.

  Kolejne spotkanie komitetu sterującego grupy 3 zaplanowane jest na 2 sierpnia. 

 • Podprojekt Integracja – piąte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 2

  24/07/2016

  14 czerwca 2016 r. odbyło się piąte spotkanie komitetu sterującego grupy 2 podprojektu Integracja.

  Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), Prokuratury Krajowej, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki.

  W pierwszej części spotkania tradycyjnie podsumowano stan integracji uczestników z systemem CEPiK 2.0, oceniany na podstawie przesyłanych przez instytucje raportów statusowych. Ogólny poziom integracji grupy 2. został oceniony na 55%. Oznacza to znaczną poprawę w stosunku do poprzedniego wyniku (20%). Podkreślono też, że znacząco polepszyła się jakość informacji w raportach przesyłanych do MC/COI. Omówiono również zgłoszenia w systemie Atmosfera (Service Desk), wskazując, że większość rozwiązano i zamknięto.

  W dalszej części spotkania omówiono najbliższe działania planowane zgodnie z harmonogramem w ramach IV, ostatniej fazy integracji, polegającej  na  przeprowadzeniu testu połączenia ze środowiskiem produkcyjnym CEPiK 2.0. Ustalono, że większość podmiotów złożyło wnioski o nowe certyfikaty i po ich otrzymaniu będzie mogła połączyć się ze środowiskiem produkcyjnym.

  Strona MC/COI zadeklarowała wsparcie – kontakt telefoniczny i asystę techniczną na czas testów i weryfikacji połączenia produkcyjnego z CEPiK2.0  (za pomocą usługi Hello CEPiK ).

  W kolejnym kroku planuje się przeprowadzenie testów dymnych – na podstawie scenariuszy testowych przetestowane zostaną poszczególne metody w oparciu o dane testowe w środowisku produkcyjnym. Ministerstwo Cyfryzacji oraz COI planują też przedłużenie wsparcia integracji i kontynuację spotkań komitetu sterującego tej grupy.