Aktualności

Filtruj aktualności
 • Podprojekt Integracja – drugie spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grupy 4

  16/08/2016

  16 sierpnia br. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu "Integracja" grupy 4.

  W spotkaniu oprócz przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki uczestniczyli przedstawiciele: Transportowego Dozoru Technicznego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Krajowej Rady Komorniczej, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Więcej na temat: Podprojekt Integracja – drugie spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grupy 4
 • Podprojekt Integracja – piąte spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grupy 1

  02/08/2016

  2 sierpnia 2016 r. odbyło się piąte spotkanie Komitetu Sterującego Grupy 1 podprojektu Integracja.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Producentów Oprogramowania tworzonego dla Stacji Kontroli Pojazdów, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

  Więcej na temat: Podprojekt Integracja – piąte spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grupy 1
 • Podprojekt Integracja – szóste spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grup 2 i 3

  02/08/2016

  2 sierpnia br. odbyło się szóste spotkanie Komitetu Sterującego Grupy 2 i 3 podprojektu Integracja.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendy Głównej Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki. 

  Więcej na temat: Podprojekt Integracja – szóste spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grup 2 i 3