Zmiany w Prawie o ruchu drogowym w zakresie uzyskiwania danych przez komorników z CEP

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284), zgodnie z którymi komornicy sądowi mają możliwość uzyskiwania danych z CEP wyłącznie za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez możliwości korzystania z trybu wnioskowego. 

Dostęp do danych zgromadzonych w CEP w trybie teletransmisji danych umożliwi szybszą realizację spraw, co przyczyni się w znacznym stopniu do usprawnienia pracy komorników.