Zmiana danych adresowych i kontaktowych w zakresie certyfikatów

Od dnia 3 sierpnia 2020 r. wszelkie sprawy związane z wydawaniem certyfikatów należy wysyłać na poniższy adres:

Centralny Ośrodek Informatyki

ul. Gdańska 47/49

90-729 Łódź

Zmieniły się również dane kontaktowe w sprawach dotyczących certyfikatów.

Aktualnie należy się kontaktować w następujący sposób:

e-mail: cc.coi@coi.gov.pl , tel. (42) 253 54 71

W przypadku kierowania korespondencji przez ePUAP należy ją kierować na adres ePUAP Centralnego Ośrodka Informatyki.