Zakończenie testów UAT Aplikacji Naruszenia z udziałem Interesariuszy

Właśnie zostały zakończone testy akceptacyjne Aplikacji Naruszenia - pierwszej z planowanych aplikacji, które powstają w ramach Programu CEPiK 2.0 i są dedykowane dla interesariuszy, którzy nie posiadają własnych rozwiązań teleinformatycznych zintegrowanych z usługami webservices systemu CEPiK 2.0.

Właśnie zostały zakończone testy akceptacyjne Aplikacji Naruszenia - pierwszej z planowanych aplikacji, które powstają w ramach Programu CEPiK 2.0 i są dedykowane dla interesariuszy, którzy nie posiadają własnych rozwiązań teleinformatycznych zintegrowanych z usługami webservices systemu CEPiK 2.0.

Zrealizowane zostały trzy iteracje testów. Naszą aplikację testowali również przyszli jej użytkownicy: Komenda Główna Straży Granicznej oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a także pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji.

Testy zostały zakończone z wynikiem pozytywnym. W efekcie przeprowadzonych Testów Akceptacyjnych Interesariusze biorący w nich udział potwierdzili działanie Aplikacji Naruszenia. Dalsze prace rozwojowe prowadzone będą w obrębie zespołu projektowego Ministerstwa Cyfryzacji oraz COI.