Za nami XI spotkanie Komitetu Sterującego Programu CEPiK 2.0

W dniu 26 lipca 2017 r. odbyło się jedenaste posiedzenie Komitetu Sterującego Programu CEPiK2.0.

W dniu 26 lipca 2017 r. odbyło się jedenaste posiedzenie Komitetu Sterującego Programu CEPiK 2.0, w którym udział wzięli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,  Ministerstwa Finansów, Centralnego Ośrodka Informatyki, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Związku Powiatów Polskich, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.  


Na spotkaniu, które otworzył Przewodniczący Komitetu, została zaprezentowana informacja dotycząca zrealizowanych oraz zaplanowanych działań w obszarze poszczególnych Strumieni: Legislacji i Procesów Biznesowych, Szkoleń, Komunikacji, Rozwoju Systemu, Testów, Migracji. Podczas spotkania podano również kluczowe daty dla realizacji poszczególnych etapów programu.


Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji w trakcie spotkania informowali o statusie prac legislacyjnych  w ramach kolejnych etapów projektu, a także cyklu szkoleń, którego rozpoczęcie będzie miało miejsce już na początku września szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: http://www.cepik.gov.pl/szkolenia Wstępne szacunki wskazują, że łącznie we wszystkich warsztatach szkoleniowych z modułu CEP weźmie udział przeszło 1000 osób.

 

Kolejnym z punktów agendy spotkania Komitetu Sterującego było podsumowanie dotychczasowych i planowanych działań w Strumieniu Komunikacji. Zaraportowane zostały dotychczasowe działania Strumienia Komunikacji, podano statystyki publikacji prasowych dotyczących programu CEPiK 2.0, nakreślony został ogólny plan działań w obszarze komunikacji na najbliższe tygodnie.

 

Spotkanie zakończyło się przedstawieniem postępu prac w ramach Strumienia Rozwoju Systemu, Testów i Migracji, omówiono m.in. kluczowe zagadnienia związane z testami integracyjnymi, planem migracji oraz antycypowanych ryzykach.