Za nami pierwsze spotkanie konsultacyjne ze Starostwami

20 marca br. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące trudności związanych z funkcjonowaniem i obsługą systemu CEPiK 2.0 w Wydziałach Komunikacji. W kilkugodzinnym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wybranych Starostw z całej Polski oraz przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji (MC), Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) i Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżących problemów pojawiających się podczas codziennego użytkowania systemów SI Pojazd oraz CEPiK 2.0 przez organy rejestrujące.

Omówiono i przeanalizowano występujące błędy, a dla niektórych z nich wstępnie przedstawiono plan naprawczy z określeniem terminów wdrożenia poprawek. Dyskutowano także o propozycjach zmian realizacji wybranych czynności biznesowych, co usprawni obsługę obywateli, ale poprawi też komfort pracy urzędników w Starostwach.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o ruchu drogowym, z dniem 13 listopada 2017 r. została uruchomiona nowa Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP) – jeden z elementów zmodernizowanego systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0). Wprowadzone w zeszłym roku zmiany wpływają przede wszystkim na codzienną pracę urzędników w Starostwach.         

W ciągu najbliższego miesiąca odbędzie się kolejne spotkanie robocze.