Wymiana klucza certyfikującego

W związku z wymianą klucza głównego w dniu 06.11.2019 w podsystemach certyfikacji Cepik 2.0 Operatorzy i Infrastruktura zachodzi konieczność wymiany klucza/ zaktualizowania CA na odpowiednich zasobach. Interesariusze, którzy w swoich aplikacjach weryfikują certyfikat usługi CEPIK 2.0 powinni dodać nowe CA w celu poprawnego weryfikowania podpisu komunikatu przesłanego do CEPiK 2.0. Obecnie wykorzystywane certyfikaty są ważne do momentu ich wygaśnięcia.

Pliki zawierające zarówno nowe CA jak i plik kluczy zakładkowych do pobrania poniżej.

Wymiana klucza certyfikującego

W związku wymianą klucza głównego w dniu 06.11.2019 w podsystemach certyfikacji Cepik 2.0 Operatorzy i Infrastruktura zachodzi konieczność wymiany klucza/ zaktualizowania CA na odpowiednich zasobach. Interesariusze, którzy w swoich aplikacjach weryfikują certyfikat usługi CEPIK 2.0 powinni dodać nowe CA w celu poprawnego weryfikowania podpisu komunikatu przesłanego do CEPiK 2.0. Obecnie wykorzystywane certyfikaty są ważne do momentu ich wygaśnięcia.

Pliki zawierające zarówno nowe CA jak i plik kluczy zakładkowych do pobrania poniżej.