Wymiana certyfikatów dla środowiska produkcyjnego SI CEPiK 2.0.

Informujemy, że na 19.05.2022r. w godzinach 21:00 – 23:00 zaplanowana jest wymiana certyfikatów dla środowiska produkcyjnego SI CEPiK 2.0.

Podczas wymiany certyfikatów nastąpi zatrzymanie usług i przerwa w dostępie do VPN wszystkich interesariuszy korzystających z połączenia VPN.

W związku z powyższym na adresy e-mail, które zostały podane we wnioskach o wydanie certyfikatu zostanie wysłany certyfikat i instrukcja dotycząca poprawnego połączenia VPN -  którą można się wesprzeć w przypadku błędów z połączeniem VPN po wykonanej wymianie certyfikatu produkcyjnego na koncentratorze VPN.


Prosimy o nieinstalowanie certyfikatu przed dniem 20.05.2022.

W przypadku nie otrzymania e-maila do 19.05.2022r., prosimy o kontakt z zespołem Help Desk:

  • telefonicznie pod numerem: (42) 253 54 54
  • wysyłając e-maila na adres: service_desk_portal@coi.gov.pl,
  • za pośrednictwem dedykowanego portalu zgłoszeniowego - Help Desk