Wdrożenie CEP - informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów

Informujemy, że od 13 listopada br. działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. Część stacji kontroli pojazdów nie nawiązała jeszcze połączenia z bazą CEPiK 2.0. Uniemożliwia to realizację procesów biznesowych w trybie on-line, możliwa jest natomiast praca w trybie awaryjnym i normalna obsługa w zakresie badań technicznych pojazdów.

Wdrożenie CEP - informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów

Informujemy, że od 13 listopada br. działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. Część stacji kontroli pojazdów nie nawiązała jeszcze połączenia z bazą CEPiK 2.0. Uniemożliwia to realizację procesów biznesowych w trybie on-line, możliwa jest natomiast praca w trybie awaryjnym i normalna obsługa w zakresie badań technicznych pojazdów.

Zespół wdrożeniowy służy pomocą techniczną wszystkim SKP, które mają problemy z połączeniem z CEPiK 2.0. Można ją uzyskać zgłaszając problem na Service Desk:

Bieżące informacje nt. Centralnej Ewidencji Pojazdów zamieszczamy na stronie www.cepik.gov.pl.

Stacje kontroli pojazdów łączą się z bazą CEP za pomocą oprogramowania (aplikacji dostępowych) dostarczanych przez zewnętrznych producentów. Część SKP nie ma jeszcze możliwości certyfikowanego połączenia, czyli pracy w trybie on-line. Na taką sytuację została przewidziana specjalna procedura:

  1. Tryb awaryjny (offline) – funkcjonalność polega na realizacji ustawowych zadań SKP w lokalnym oprogramowaniu oraz w ramach lokalnego rejestru. W chwili nawiązania połączenia będzie możliwość przekazania brakujących informacji do CEPiK. Takie rozwiązanie pozwala na bieżącą obsługę badań technicznych pojazdów.
  2. Udostępnianie danych pojazdu z ewidencji CEP – podczas braku dostępności ewidencji nie ma możliwości zweryfikowania przez SKP danych o pojeździe w centralnej ewidencji. Diagnosta jest zobowiązany do każdorazowego gromadzenia wszystkich danych o badanym pojeździe bez możliwości weryfikacji ich w CEPiK 2.0 do czasu odzyskania połączenia z centralną ewidencją. Brak tych informacji nie blokuje pracy diagnosty.

Tryb awaryjny, w którym podmioty mogą wprowadzać dane do lokalnej ewidencji dotyczy wszystkich procesów biznesowych po stronie SKP dotyczących zasilania danych w CEPiK 2.0:

  • Przekazania danych wykonanego badania technicznego
  • Przekazania danych pojazdu przerejestrowanego

W przypadku, gdy stacja kontroli pojazdów nie ma dostępu do systemu CEPIK 2.0, diagnosta przeprowadza badanie bez weryfikacji danych. Brak dostępu do systemu nie oznacza konieczności zamykania SKP i rezygnacji ze świadczenia usługi.

Dane do systemu CEPIK 2.0 wprowadza po przywróceniu łączności stosując tryb awaryjny - jest to funkcja umożliwiająca wprowadzenie danych do ewidencji w momencie, gdy system odzyska połączenie z bazą CEP.

Podmioty mogą pracować w trybie awaryjnym, bez ciągłego połączenia z CEPIK 2.0 maksymalnie 3 dni robocze. Powyższy czas pracy w trybie awaryjnym jest zgodny z Ustawą  Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602, art. 80bc: „W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.”

Przypominamy, że w razie potrzeby pomoc, informacje i wsparcie można uzyskać kontaktując się z naszym Service Desk: