Wdrożenie CEP - informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów

Informujemy, że od dnia 13 listopada br. działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. Część stacji kontroli pojazdów nie nawiązała jeszcze połączenia z bazą CEPiK 2.0. uniemożliwia to realizację procesów biznesowych w trybie on-line, możliwa jest natomiast praca w trybie awaryjnym i normalna obsługa w zakresie badań technicznych pojazdów.

Czytaj więcej >>

11 maja 2017 r. odbyło się w Warszawie kolejne seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Krośnie, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji.

Spotkanie poświęcone było tematyce i zagadnieniom dotyczącym Stacji Kontroli Pojazdów  i ich dostosowaniu do systemu CEPiK 2.0.

Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji starali się odpowiadać na każde postawione pytania i wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Przedstawiciele Resortu Cyfryzacji wezmą też udział w kolejnych konferencjach, m.in.:

Kielce – 23.05.2017 r.

Toruń – 05.06.2017 r.

Gdańsk – 06.06.2017 r.

SKP- prezentacja Warszawa 11 maja 2017 (SKP- prezentacja Warszawa 11 maja 2017)