W całym kraju Stacje Kontroli Pojazdów poprawiają błędy

Już niebawem zostanie uruchomiona nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w części dotyczącej pojazdów. Kluczowym elementem bazy CEPiK są zawarte w niej dane.


Już niebawem zostanie uruchomiona nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w części dotyczącej pojazdów. Kluczowym elementem bazy CEPiK są zawarte w niej dane.

Mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości danych w bazie, Ministerstwo Cyfryzacji podjęło prace związane z poprawianiem zidentyfikowanych w niej błędów. Prace te prowadzone są zarówno po stronie centralnej jak i po stronie podmiotów, które przekazują dane do ewidencji.

Po stronie centralnej dokonujemy weryfikacji danych, identyfikacji błędów, ustalenia przyczyn i źródła ich powstawania, a w przypadku danych słownikowych również poprawy tych danych.

W trakcie prac stwierdziliśmy występowanie błędów w informacji o stanie licznika przekazywanej przez SKP przy badaniu technicznym. Do najczęstszych omyłek należy wpisywanie nierealnych stanów licznika (np. powyżej 5.000.000 km w przypadku ok. 8000 badań). Występują także przypadki wprowadzania w pole „Stan licznika” m.in. numeru telefonu do właściciela pojazdu czy innych wartości, które nie są aktualnym stanem licznika danego pojazdu.

Aby baza zawierała prawidłowe, referencyjne dane, należy pamiętać o każdorazowym zachowaniu szczególnej uwagi przy ich wpisywaniu.

Dlatego przypominamy - Diagnosto, przy wprowadzaniu do systemu informacji o badaniu technicznym pamiętaj:

  • O szczególnej skrupulatności przy wpisywaniu danych - za każdym razem przed przesłaniem danych do systemu należy zweryfikować ich zgodność z Dowodem Rejestracyjnym badanego pojazdu lub odpowiadającym mu dokumentem.
  • W polu „Stan licznika” powinna się znaleźć wyłącznie aktualna wartość wskazana przez licznik pojazdu poddawanego Badaniu Technicznemu.
  • W polu opisującym markę i model badanego pojazdu, w przypadku gdy faktyczne dane pojazdu są zgodne z danymi z Dowodu Rejestracyjnego albo odpowiadającego mu dokumentu, powinny znaleźć się takie dane, jakie zostały wydrukowane w odpowiednich polach w Dowodzie Rejestracyjnym (przykładowo: jeśli w DR marką pojazdu jest MERCEDES-BENZ to do ewidencji należy przekazać markę MERCEDES-BENZ, a nie MERCEDES, MB, czy też inną).

Wprowadzając prawidłowe dane przyczyniasz się do udoskonalenia bazy CEPiK. Dzięki temu po uruchomieniu zmodernizowanej wersji systemu zapewnisz sobie i innym możliwość skorzystania z dostępu do referencyjnych danych pojazdów.