Szkolenia z obsługi aplikacji do profesjonalnej rejestracji pojazdów

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 10 maja 2021 r.  podmiot uprawniony, który uzyskał decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, jest obowiązany prowadzić wykaz, o którym mowa w art. 80x ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450), w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów od dnia 11 lipca 2021 r.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu online organizowanym przez KPRM, dotyczącym obsługi aplikacji do profesjonalnej rejestracji pojazdów, która zostanie udostępniona podmiotom uprawnionym od 11 lipca 2021 r.

Jednodniowe szkolenia rozpoczną się o godzinie 10.00 i odbędą się przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w szkoleniu można zgłaszać na adres cepik@mc.gov.pl. Proszę wskazać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres e-mail, na który zostanie przekazany link umożliwiający dołączenie do spotkania. Ponadto zwracamy się z prośbą o wypełnienie i załączenie do zgłoszenia uczestnictwa poniższej ankiety przygotowanej przez zespół ds. szkoleń, która ułatwi KPRM dostosowanie szkoleń pod wymagania uczestników. Informujemy, że ankieta jest dobrowolna, natomiast będziemy wdzięczni za jej wypełnienie i przekazanie.

W celu zorganizowania grup szkoleniowych prosimy wskazać przedział czasowy, w którym możliwe jest wzięcie udziału w spotkaniu:

  • 11, 14, 15 czerwca 2021 r.
  • 21, 22, 24, 25 czerwca 2021 r.
  • 28-30 czerwca 2021 r.

KPRM przewiduje przeprowadzenie jednego szkolenia dziennie dla grupy maksymalnie 30 osobowej. Prosimy o przekazywanie chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 9 czerwca 2021 r. O terminie szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.