Spotkanie ze Stacjami Kontroli Pojazdów Partner SITK RP

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Centralnym ośrodkiem Informatyki na zaproszenie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie rozpoczęło cykl seminariów szkoleniowych poświęconych tematyce i zagadnieniom dotyczącym Stacji Kontroli Pojazdów  i ich dostosowaniu do systemu CEPiK 2.0.

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki na zaproszenie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie rozpoczęło cykl seminariów szkoleniowych poświęconych tematyce i zagadnieniom dotyczącym Stacji Kontroli Pojazdów  i ich dostosowaniu do systemu CEPiK 2.0.

Pierwsze zaplanowanych, w którym uczestniczyło Ministerstwo Cyfryzacji odbyło się w dniu 8 maja 2017 w Szczytnie.

Na konferencji zostały przedstawione najważniejsze informacje dla Stacji Kontroli Pojazdów. Omówiony został zaktualizowany harmonogram i zakres prac Programu
CEPIK 2.0., przedstawiono jakie są możliwości podłączenia SKP do systemu CEPIK 2.0. Zaprezentowano również najistotniejsze informacje dotyczące certyfikatów
produkcyjnych umożliwiających dostęp do systemu CEPiK 2.0.

Kolejne konferencje już wkrótce. Najbliższe, w których wezmą udział przedstawiciele Resortu Cyfryzacji to:  

  • Warszawa – 11.05.2017 r.
  • Kielce – 23.05.2017 r.
  • Toruń – 05.06.2017 r.
  • Gdańsk – 06.06.2017 r.