Spotkania z Wydziałami Komunikacji Starostw Powiatowych

W dniach 7 lutego w Warszawie i 9 lutego w Opolu odbyły się pierwsze spotkania z cyklu pięciu konferencji dedykowanych dla pracowników Wydziałów Komunikacji poświęcone tematyce wdrożenia nowego systemu informatycznego CEPiK 2.0. W pierwszych dwóch spotkaniach wzięło udział 170 urzędników z województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.  

W dniach 7 lutego w Warszawie i 9 lutego w Opolu odbyły się pierwsze spotkania z cyklu pięciu konferencji dedykowanych dla pracowników Wydziałów Komunikacji poświęcone tematyce wdrożenia nowego systemu informatycznego CEPiK 2.0. W pierwszych dwóch spotkaniach wzięło udział 170 urzędników z województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. 

Pierwsze spotkanie, które odbyło się w Warszawie otworzył Piotr Woźny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Dziękując gościom za liczną obecność, zachęcił do aktywnego uczestniczenia w spotkaniu i włączania się do dyskusji. Podkreślił, że cykliczne spotkania z głównymi użytkownikami systemu CEPiK na etapie prac projektowych są kluczowe dla skutecznego wprowadzenia nowych rozwiązań.

Dalszy przebieg konferencji w obu miastach wyglądał podobnie. W pierwszej części głos zabrała Pani Dorota Cabańska, Zastępca Dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji, która wraz z Adamem Gryzelem, Kierownikiem Programu CEPiK 2.0 w Centralnym Ośrodku Informatyki przedstawiła obecny status prac nad CEPiK 2.0. W Opolu do prelegentów dołączył także Miłosz Galiński, Analityk Biznesowy w COI. Wśród poruszonych wątków były przede wszystkim:

 • organizacja Programu CEPiK 2.0 wraz ze szczegółowym harmonogramem, strukturą organizacyjną i kluczowymi interesariuszami;
 • podejście techniczne do Programu CEPiK 2.0 w tym architektura i systemy dziedzinowe oraz analiza porównawcza CEPiK 1.0 i CEPiK 2.0
 • prace w ramach strumienia legislacji i procesów biznesowych
 • działania komunikacyjne i promocyjne CEPiK 2.0. w tym e-usługa „sprawdź punkty karne”. 

Duże zainteresowanie uczestników konferencji wywołała prezentacja przedstawicieli PWPW Artura Mikiny i Michała Bazyluka oraz firmy HP Mariusza Sielwanta, którzy zaprezentowali nowe funkcjonalności systemu CEPiK 2.0 w zakresie CEK i CEP. Na prezentowanych makietach goście mogli zobaczyć jak będzie wyglądał nowy system, a po przełączeniu na środowisko testowe mieli okazję zapoznać się m.in. z procesem ewidencji pojazdów i kierowców, rejestracji i wydawania uprawnień.

Zarówno w Warszawie, jak i w Opolu zebrani urzędnicy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, zadając wiele pytań, dzięki czemu spotkania okazały się jeszcze bardziej wartościowe, zarówno dla użytkowników systemu, jak i jego twórców. Padające pytania najczęściej dotyczyły:

 • osób zmarłych, których nie ma już w ewidencji i obecnie są zarchiwizowane na serwerach lokalnych;
 • ewidencji osób, którzy nie mają nr pesel (np. obcokrajowców);
 • pojazdów wycofanych z użytkowania;
 • backupu (archiwizacji) centralnego, czy pozostanie też na poziomie lokalnym;
 • możliwości korekty błędów np. SKP;
 • migracji danych z CEPiK 1.0 do CEPiK 2.0;
 • zautomatyzowania procesu dot. wprowadzania danych do SIS;
 • możliwości podłączenia dealerów samochodowych do CEPiK 2.0 jako podmiotów wprowadzających informacje ze świadectw homologacji;
 • obsługi niezgodności;
 • automatycznego unieważnianie dokumentu w przypadku wydania wtórnika;
 • informacje nt. zagranicznych pojazdów, czy będzie istniała możliwość wprowadzania zagranicznego numeru DR.

Przedstawiciele MC, COI, PWPW oraz HP starali się odpowiadać na każde postawione pytanie i wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Uczestnicy zostali także zaproszeni do bezpośrednich kontaktów mailowych i telefonicznych z poszczególnymi instytucjami.

Kolejne spotkania z Wydziałami Komunikacji Starostw Powiatowych już w najbliższym czasie:

 • Gdańsk - 14.02.2017 r. (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie);
 • Kraków – 23.02.2017 r. (woj. świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie);
 • Poznań – 28.02.2017 r. (woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie).