Ryzyko nieuprawnionego pozyskiwania danych przez Kancelarie Komornicze

Pozyskanie danych z bazy CEPiK 2.0 możliwe jest tylko z zachowaniem ściśle obowiązującego schematu udostępniania danych. Pobranie danych następuję wyłącznie dla podmiotów, których dane w systemie są zgodne z danymi, które ustaliła Kancelaria prowadząc postępowanie egzekucyjne. Schemat ten został oprogramowany zarówno w aplikacji (TRU-UDO) dostarczonej przez MC, jak i w  aplikacji dostarczanej przez firmę Currenda Sp. z o.o. Niedopuszczalne pozostają wszelkie próby pobierania danych poprzez losowe generowanie zapytań, a w szczególności przez podstawianie identyfikatora podmiotu (próba „brute force vel fuzzing”).

Próby połączenia z CEPiK 2.0 poprzez losowe podstawianie identyfikatora technicznego osoby, zamiast realizacji pierwszego kroku schematu i ustalenia go poprzez zapytanie po np. numerze PESEL,  jest nieprawidłowym postępowaniem. Należy przypomnieć, że tego typu próby pozyskania danych mogą skutkować nieuprawnionym pozyskaniem danych osób lub firm w stosunku do których komornik nie prowadzi postępowania. Tego typu działania mogą w konsekwencji stanowić o przekroczeniu uprawnień funkcjonariuszy publicznych - Komorników Sądowych, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wykładnia przepisów

Pytania lub wątpliwości w zakresie udostępniania danych z CEPiK 2.0 należy kierować telefonicznie lub mailowo na adres Ministerstwa Cyfryzacji.