Ruszyły zapisy na szkolenia z programu CEPiK2.0

Już na początku września rozpoczną się szkolenia dla użytkowników systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów. Równolegle na stronie www.cepik.gov.pl została uruchomiana zakładka Szkolenia, w której znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące szkoleń.

 

Już na początku września rozpoczną się szkolenia dla użytkowników systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów. Równolegle na stronie www.cepik.gov.pl została uruchomiana zakładka Szkolenia, w której znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące szkoleń.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich użytkowników, którzy będą korzystać z udostępnionych przez MC/COI aplikacji CEPIK 2.0., czyli do użytkowników z całej Polski. Zakres merytoryczny – zgodnie z założeniami aplikacji CEPIK2.0 – będzie dostosowany do potrzeb konkretnych grup użytkowników i odpowiadający obowiązkom, które są im powierzone.

Z czego szkolimy?

Szkolenie będzie koncentrowało się na ćwiczeniach praktycznych  realizowanych w bezpiecznym, szkoleniowym środowisku aplikacji CEPIK2.0. Ponieważ celem szkoleń jest umożliwienie użytkownikom bezstresowego podjęcia pracy od momentu wdrożenia Systemu CEPIK2.0, największą wagę przykładamy do ćwiczeń w aplikacji CEPIK2.0. Dzięki temu będzie  można przećwiczyć nowy sposób obsługiwania programu, a także poznać nowe  mechanizmy i procedury.

Jak szkolimy?

Ze względu na harmonogram projektu oraz w celu uniknięcia narażania na dodatkowe koszty  lub destabilizację pracy szkolenia zostały podzielone na dwie części i będą prowadzone w  tzw. systemie liderskim.

Wydelegowane osoby (liderzy) otrzymają przygotowanie merytoryczne i metodyczne podczas szkoleń stacjonarnych w Warszawie, co pozwoli im przekazać wiedzę pozostałym pracownikom w swoich jednostkach. Natomiast wszyscy pozostali użytkownicy nowego Programu CEPIK2.0 odbędą szkolenia online, na specjalnie przygotowanej platformie e-learningowej, na której umieszczone zostaną przystępne materiały pomagające opanować obsługę aplikacji. Wszyscy użytkownicy uzyskają także dostęp do środowiska szkoleniowego aplikacji, w którym będą mogli spokojnie opanować jej obsługę. 

Gdzie? - Warszawa

Kiedy? - Wrzesień 2017 roku.

Kto? – Lider to osoba wskazana przez przełożonego swojej jednostki, pracująca w programie CEPIK2.0.
Osoba ta weźmie udział w jednodniowym szkoleniu.

Szczegółowe informacje o szkoleniach dostępne są na stronie www.cepik.gov.pl/szkolenia.
Zachęcamy także do kontaktu bezpośredniego pod adresem:

Dział Szkoleń Programu CEPIK2.0

Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

email: szkolenia.cepik@mc.gov.pl