Ruszyła seria szkoleń z aplikacji CEPiK 2.0

W poniedziałek, 4 września, rozpoczął się cykl szkoleń kierowanych do podmiotów, korzystających z opracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikacji w ramach systemu CEPiK 2.0. W dwutygodniowej serii szkoleń weźmie udział blisko 700 uczestników z całej Polski - to kolejna inicjatywa Zespołu CEPiK 2.0 mająca na celu wsparcie interesariuszy programu i rzetelne przekazanie wiedzy na temat zmian w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

W poniedziałek, 4 września, rozpoczął się cykl szkoleń kierowanych do podmiotów, korzystających z opracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikacji w ramach systemu CEPiK 2.0. W dwutygodniowej serii szkoleń weźmie udział blisko 700 uczestników z całej Polski - to kolejna inicjatywa Zespołu CEPiK 2.0 mająca na celu wsparcie interesariuszy programu i rzetelne przekazanie wiedzy na temat zmian w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

30 października wejdą w życie nowe przepisy w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dla wielu instytucji, np. Straży Miejskiej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Krajowej Izby Komorniczej czy Straży Granicznej, będzie to oznaczać zmianę sposobu pracy i dotychczas podejmowanych czynności w ramach realizacji codziennych zadań. Chcąc zminimalizować ewentualne niedogodności w pracy tych instytucji Ministerstwo Cyfryzacji i Zespół CEPiK 2.0 opracowały rozbudowany program szkoleń i wsparcia. Łącznie we wrześniowych szkoleniach wezmą udział pracownicy aż 11 instytucji z całego kraju.

Szkolenia mają charakter warsztatów liderskich. Reprezentanci danych instytucji będą nie tylko zdobywać wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną umiejętności obsługi aplikacji koniecznej do prawidłowego użytkowania systemu CEPiK 2.0. Świeżo przeszkoleni liderzy przekażą uzyskane umiejętności innym pracownikom swoich macierzystych instytucji. Zakres merytoryczny warsztatów szkoleniowych – zgodnie z założeniami aplikacji CEPiK 2.0 – będzie dostosowany do potrzeb konkretnych grup użytkowników i odpowiadający obowiązkom, które są im powierzone.

Szkolenia będą poprzedzone wstępem na temat wdrożenia drugiego etapu systemu CEPiK 2.0. To umożliwi użytkownikom bezstresowe podjęcie pracy już od pierwszych chwil wdrożenia systemu, zminimalizuje problemy z obsługą aplikacji, ostatecznie poprawi też jakość danych w bazie centralnej CEP.

Pozostali użytkownicy nowego Programu CEPiK 2.0 odbędą szkolenia online, na specjalnie przygotowanej platformie e-learningowej, na której umieszczone zostaną przystępne materiały pomagające opanować obsługę aplikacji m.in. podręczniki do aplikacji Udostępnianie i aplikacji Naruszenia, zestawy ćwiczeń i bazy danych. Wszyscy użytkownicy uzyskają także dostęp do środowiska szkoleniowego aplikacji, w którym będą mogli spokojnie opanować ich obsługę.

Przypominamy, że kwestia szkoleń dla interesariuszy, którzy korzystają z oprogramowania dostarczanego przez inny podmiot niż Ministerstwo Cyfryzacji, pozostaje w gestii dostawcy danego oprogramowania, dotyczy to m.in. stacji kontroli pojazdów.

Więcej informacji o obecnie prowadzonych szkoleniach można znaleźć: [T U T A J]