Komunikat dla SKP w sprawie badań technicznych pojazdów z hakiem/instalacją gazową.

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie pytaniami środowiska SKP w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów wyposażonych w hak bądź instalację gazową, poniżej przedstawiamy krótkie kompendium wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Czytaj więcej >>

W dniu 31 sierpnia 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2016 poz. 1377).

Wpłat z tytułu pobrania opłaty ewidencyjnej należy dokonywać do 10 dnia miesiąca następującego za miesiąc poprzedni na konto:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
BGK o/ Warszawa
52 1130 1017 0020 1232 2420 0001

w tytule przelewu należy podać:

opłata CEPIK za m-c /rok oraz w przypadku stacji kontroli pojazdów kod rozpoznawczy stacji (nadany przez starostwo lub urząd)

Sprawozdania z opłat ewidencyjnych należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Budżetu i Finansów
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa


Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej (.pdf)

Wzór Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu-CEPiK_dla OR(część A) (.pdf)

Wzór Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu-CEPiK_dla SKP(część B) (.pdf)

Wzór Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu-CEPiK_dla ZU(część C) (.pdf)

Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu-CEPiK_dla OR (część A) (.doc)

Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu-CEPiK_dla SKP(część B) (.doc)

Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu-CEPiK_dla ZU(część C) (.doc)