Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1260).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Ustawa Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1260).

Pobierz tekst jednolity ustawy.

Dowiedz się więcej, poznaj nowelizacje ustawy.