Podprojekt Integracja – szóste spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grup 2 i 3

2 sierpnia br. odbyło się szóste spotkanie Komitetu Sterującego Grupy 2 i 3 podprojektu Integracja.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendy Głównej Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki. 

2 sierpnia br. odbyło się szóste spotkanie Komitetu Sterującego Grupy 2 i 3 podprojektu Integracja.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendy Głównej Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki. 

Spotkanie miało charakter podsumowujący przeprowadzone testy połączenia systemów produkcyjnych Interesariuszy ze środowiskiem produkcyjnym CEPiK 2.0.

Przedstawiciel COI zaprezentował wyniki testów, pokazujące, że weryfikacja połączenia przez ABW, CBA, KGP, KG SG, GITD (dwa z trzech integrujących się systemów) zakończyła się wynikiem pozytywnym. Testy dla AW i PK trwają, natomiast dla trzeciego systemu GITD zostały przesunięte. Dla testów dla MRPiPS i ITS – katalog, muszą zostać potwierdzone terminy. Planowo testy zostaną wykonane do końca sierpnia. Na poziomie komunikacji z systemem CEPiK 2.0 wszyscy Interesariusze z G2 i G3 powinni potwierdzić, że poprawnie widzą produkcyjny system CEPiK 2.0.

Podsumowany został także stan zaawansowania prac integracyjnych z CEPiK 2.0 na ŚTI. Pełną lub prawie pełną integrację systemów na ŚTI zadeklarowały CBA, ABW, MRPiPS oraz MF. Wysoki poziom zaawansowania prac dla dwóch z trzech systemów wykazuje GITD. Zaawansowanie pozostałych interesariuszy waha się na poziomie od 5-20%.

Na wrzesień br. zostały wstępnie zaplanowane testy dymne z Interesariuszami, którzy szacują stopień zaawansowania prac na co najmniej 95% i nie wykazują błędów na ŚTI. Pozostali interesariusze przystąpią do testów w kolejnych terminach i po uzyskaniu odpowiedniego stopnia zaawansowania prac.

Kolejne spotkanie Grup Integracyjnych 2 i 3 zostało zaplanowane na 8 września 2016 r.