Podprojekt Integracja – siódme spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grup 2 i 3

8 września 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego dla Grup 2 i 3.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, Komendy Głównej Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

8 września 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego dla Grup 2 i 3.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, Komendy Głównej Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Na spotkaniu została podsumowana dotychczasowa integracja Interesariuszy z systemem CEPiK 2.0. na podstawie przesłanych raportów statusowych. CBA osiągnęło 100% integracji, ABW -98%, PK - 70%, MRPiPS - 100%, ITS – 90%, MF – 93%. GITD dla jednego z integrowanych systemów oszacował stan prac na 60% dla interfejsów udostępniania. Pozostali interesariusze szacują zaawansowanie prac w przedziale 8-50%.

Przedstawiciele MC/COI zalecili uspójnienie połączeń (wykorzystanie do połączenia z SI CEPiK 2.0 łączy, które obecnie są wykorzystywane przez interesariuszy do połączenia z SRP). Planowany termin zakończenia przepięcia sieci to 9 września 2016 r. natomiast wskazana data jest zależna od MSWiA, które wykonuje rekonfigurację. Po zakończeniu powyższych prac z Interesariuszami zostaną powtórzone testy "Hello CEPiK 2.0" oraz ustalony zostanie termin przeprowadzenia testów dymnych.

Pod koniec spotkania Interesariusze przedstawili techniczne i organizacyjne problemy, jakie pojawiają się przy próbie integracji, oraz szacowany czas zakończenia prac.