Podprojekt Integracja – piąte spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grupy 1

2 sierpnia 2016 r. odbyło się piąte spotkanie Komitetu Sterującego Grupy 1 podprojektu Integracja.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Producentów Oprogramowania tworzonego dla Stacji Kontroli Pojazdów, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

2 sierpnia 2016 r. odbyło się piąte spotkanie Komitetu Sterującego Grupy 1 podprojektu Integracja.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Producentów Oprogramowania tworzonego dla Stacji Kontroli Pojazdów, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

W pierwszej części spotkania omówiony został status prac integracyjnych Producentów oprogramowania dla SKP z systemem CEPiK 2.0, który szacuje się na 70 %. Jednakże występują różnice w zaawansowaniu procesu integracji pomiędzy poszczególnymi Producentami oprogramowania dla SKP.

Został podsumowany pilotaż połączenia i weryfikacji dostępności usługi Hello CEPiK przeprowadzony ze Stacjami Kontroli Pojazdów. Ze zgłoszonych 33 SKP, 26 stacji zakończyło testy z wynikiem pozytywnym, natomiast 7 z nich nie wzięło udziału w pilotażu z powodu braku złożonego do MC wniosku o wydanie certyfikatu VPN.

Istotnym punktem spotkania był także temat dotyczący certyfikatów SSL. Przedstawiciel COI przypomniał, że w przypadku zbliżającego się terminu wygaśnięcia ważności posiadanego certyfikatu, należy wystąpić o jego odnowienie. Certyfikat ten będzie także umożliwiał dostęp do systemu CEPiK 2.0. Karta z certyfikatem SSL musi być wydana na każde stanowisko na stacji kontroli pojazdów, na którym będzie dostęp do CEPiK 2.0, co pozwoli zapewnić pracę na wielu stanowiskach w tym samym czasie.

Kolejne spotkanie Grupy Integracyjnej 1 zaplanowane zostało na 8 września 2016 r.