Podprojekt Integracja – drugie spotkanie z Interesariuszami CEPiK Grupy 4

16 sierpnia br. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu "Integracja" grupy 4.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki uczestniczyli przedstawiciele: Transportowego Dozoru Technicznego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Krajowej Rady Komorniczej, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

16 sierpnia br. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu "Integracja" grupy 4.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki uczestniczyli przedstawiciele: Transportowego Dozoru Technicznego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Krajowej Rady Komorniczej, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spotkanie zostało poświęcone tematom: wolumetrii, dostępu do systemu CEPiK 2.0, wymagań technicznych dla stanowisk dostępowych, środowiska szkoleniowego i zasad jego dostępności oraz testów połączeniowych ze środowiskiem produkcyjnym.

Przedstawiciel COI zwrócił się z prośbą do Interesariuszy o przedstawienie MC planowanej ilości lokalizacji, użytkowników końcowych oraz spraw realizowanych dziennie w systemie. Informacje te pomogą w zapewnieniu odpowiedniej wydajności systemu oraz ilości certyfikatów VPN i certyfikatów SSL dla poszczególnych użytkowników. Przedstawiciel COI przypomniał, że szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania o certyfikaty znajdują się na portalu informacyjnym www.cepik.gov.pl w zakładce System Informatyczny CEPiK 2.0.

Poinformowano także, że obecna aplikacja do udostępniania danych z CEPiK (PIC) przestanie być aktywna po uruchomieniu CEPiK 2.0, jednak o terminie jej wyłączenia zostanie przygotowany odpowiedni komunikat.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele MC i COI odpowiadali na pytania uczestników.