Planowana wymiana klucza certyfikującego

W związku z planowaną wymianą klucza głównego w podsystemach certyfikacji Cepik 2.0 Operatorzy i Infrastruktura zachodzi konieczność wymiany klucza/ zaktualizowania CA na odpowiednich zasobach.

W związku z planowaną wymianą klucza głównego w podsystemach certyfikacji Cepik 2.0 Operatorzy i Infrastruktura zachodzi konieczność wymiany klucza/ zaktualizowania CA na odpowiednich zasobach.

Interesariusze, którzy w swoich aplikacjach weryfikują certyfikat usługi CEPIK 2.0 powinni dodać nowe CA w celu poprawnego weryfikowania podpisu komunikatu przesłanego do CEPiK 2.0.

Obecnie wykorzystywane certyfikaty są ważne do momentu ich wygaśnięcia.