Nowy rodzaj dodatkowego badania technicznego

W dniu 7 listopada 2019r. weszły w życie przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym wprowadzające nowy rodzaj dodatkowego badania technicznego.


Zgodnie z wprowadzonym pkt 2a w art. 81 ust. 11 badaniu temu podlega pojazd skierowany przez starostę po otrzymaniu:

a) informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

b) wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy.

Do słownika rodzajów dodatkowego badania technicznego DICT_124 po stronie CEPiK dodano wskazane powyżej dwie nowe wartości słownikowe. Są one aktywne od dnia 7 listopada 2019r. Aktualizacja jest gotowa po stronie CEPiK – prosimy o jej pobranie, aby od dnia 7.11.2019r. poprawnie obsłużyć nowe badanie techniczne.