Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym

4 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zakłada znaczne zmiany w centralnej ewidencji pojazdów (CEP) i centralnej ewidencji kierowców (CEK). Nowelizacja wchodzi w życie 4 stycznia 2016 r. i pozwoli na uruchomienie zmodernizowanego Systemu Informatycznego CEPiK - CEPiK 2.0.

Nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

4 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zakłada znaczne zmiany w centralnej ewidencji pojazdów (CEP) i centralnej ewidencji kierowców (CEK). Nowelizacja wchodzi w życie 4 stycznia 2016 r. i pozwoli na uruchomienie zmodernizowanego Systemu Informatycznego CEPiK - CEPiK 2.0.

 

Założenia nowelizacji.

Rozszerzenie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

W ewidencji gromadzone będą informacje o istotnych szkodach pojazdu oraz dodatkowe dane z okresowych badań technicznych pojazdu, w tym dane o usterkach, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo pojazdu w ruchu drogowym.

Rozszerzenie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Wraz z nowelizacją ustawy Prawo o Ruchu Drogowym 4 stycznia 2016 r. w życie wchodzi również ustawa o Kierujących Pojazdami w zakresie dotyczącym CEPiK. Na jej podstawie system będzie realizował kluczowe procesy związane z nabywaniem uprawnień i dyscyplinowaniem kierowców. Zakres danych gromadzonych w ewidencji rozszerza się przede wszystkim o informacje o naruszeniach i przypisanych im punktach, a także o dane kandydatów na kierowców oraz uczestników procesu nabywania uprawnień do kierowania – między innymi – szkół jazdy, instruktorów, wykładowców czy egzaminatorów.

Lepsza jakość danych w ewidencjach

Nowelizacja przewiduje mechanizmy, które pozwolą podnieść jakość danych gromadzonych w CEP i CEK. Dane będą aktualizowane na bieżąco podczas wykonywanych czynności. Przekazanie danych będzie poprzedzone każdorazowo ich pobraniem, co pozwoli wyeliminować błędy wynikające z ręcznego ich wprowadzania. Przewidywane przepisami procesy uzupełnienia danych zapewnią ich kompletność.

Dzięki temu uprawnione podmioty będą mogły korzystać on-line z najbardziej aktualnych, poprawnych i kompletnych informacji, co znacznie pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Wprowadzenie przepisów regulujących postępowanie z niezgodnościami w danych zapewni sprawne ich wyjaśnianie przez poszczególne podmioty i również wpłynie korzystnie na jakość danych w ewidencjach.

Udostępnianie danych tylko w postaci elektronicznej

Ustawa przewiduje, że dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom wyłącznie elektronicznie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwa będzie forma papierowa. Szacuje się, że realizacja tego rozwiązania przyniesie znaczne oszczędności dla budżetu państwa przy zakładanej 50% redukcji liczby wniosków przesyłanych w formie papierowej, które możemy przeznaczyć np. na dalszy rozwój systemu CEPiK 2.0 oraz wprowadzenie kolejnych e-usług dla obywateli.

E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców

Obecnie funkcjonujące e-usługi, tj. „Bezpieczny Autobus” i „Historia Pojazdu”, które udostępniają obywatelom dane z CEP w formie elektronicznej, cieszą się ogromną popularnością. Rozszerzenie dostępu do danych w ramach nowych przepisów pozwoli na sukcesywne uruchamianie kolejnych e-usług. Będzie możliwy dostęp do własnych danych, w tym do liczby punktów karnych, informacji o mandatach, informacji o własnym pojeździe. Będzie można również opłacić mandat przez internet. Kierowcy i właściciele pojazdów będą mogli skorzystać z usługi „Przypominanie o terminach” (powiadomienie o zbliżającym się terminie badania technicznego czy końca ubezpieczenia OC) a kandydaci na kierowców sprawdzić szkołę jazdy, przed zapisem na kurs - „Sprawdź szkołę jazdy”. Możliwe będzie także skorzystanie z usługi „Udostępnij dane pracodawcy”, dzięki której pracodawca będzie mógł zweryfikować uprawnienia zatrudnianych pracowników.