Zmiana danych adresowych i kontaktowych w sprawie udostępniania zbiorów danych z CEPiK

Zmiana danych adresowych i kontaktowych w sprawie udostępniania zbiorów danych z CEPiK

Szanowni Państwo

Od dnia 1 października 2021 r. zadanie związane z udostępnianiem zbiorów danych i informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) dla podmiotów w celach komercyjnych i niekomercyjnych przejmuje Centralny Ośrodek Informatyki.

W związku z powyższym wnioski oraz wszelkie sprawy dotyczące udostępniania danych i informacji z CEP należy wysyłać na poniższy adres:

Centralny Ośrodek Informatyki, Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice

Zmieniły się również dane kontaktowe w sprawach dotyczących udostępniania zbiorów danych i informacji z CEP. Aktualnie należy się kontaktować w następujący sposób:

tel. Tel. (32) 750 65 23, Fax (32) 700 72 86

W przypadku kierowania korespondencji przez ePUAP należy ją kierować na adres ePUAP Centralnego Ośrodka Informatyki.