Norma emisji spalin Euro w Centralnej Ewidencji Pojazdów

Uprzejmie informujemy, że norma emisji euro (NEE) dla pojazdów, które w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) nie miały jej wprowadzonej przez organy rejestrujące, została uzupełniona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z 11 sierpnia 2023 r.  w sprawie katalogu danych gromadzonych CEP. Normę emisji spalin Euro możesz sprawdzić na stronie www.historiapojazdu.gov.pl lub w aplikacji mObywatel w zakładce Historia Pojazdu.

Dedykowany algorytm uzupełniający dane w CEP o normie emisji Euro uwzględnia następujące źródła danych:

  1. Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
  2. Najczęściej występującą w CEP wartość NEE dla zespołu danych określających pojazd o tych samych danych (marka, typ, wariant, wersja, rok produkcji, moc i pojemność silnika).
  3. Rok produkcji pojazdu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Rok produkcji

Samochody osobowe

Rok produkcji

samochody ciężarowo-osobowe, ciężarowe i specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

od 1992 do 1995

Euro 1

od 1994 do 1996

Euro 1

od 1996 do 1999

Euro 2

od 1997 do 1999

Euro 2

od 2000 do 2004

Euro 3

od 2000 do 2004

Euro 3

od 2005 do 2009

Euro 4

od 2005 do 2009

Euro 4

od 2010 do 2015

Euro 5

od 2010 do 2015

Euro 5

od 2016*

Euro 6

od 2016*

Euro 6


Rok produkcji

Autobusy i samochody ciężarowe, specjalne oraz ciągniki samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

od 1992 do 1994

Euro I

od 1995 do 1999

Euro II

od 2000 do 2004

Euro III

od 2005 do 2007

Euro IV

od 2008 do 2015

Euro V

od 2016*

Euro VI

 

Jeśli automatycznie ustalona dana normy emisji euro pojazdu nie zgadza się ze stanem faktycznym, właściciel może zgłosić się do organu rejestrującego z dokumentami potwierdzającymi inną niż wyliczona wartość NEE w celu usunięcia niezgodności danych w CEP. Dokumentami stwierdzającymi właściwą wartość NEE zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 są:

a) świadectwo zgodności WE,

b) świadectwo zgodności,

c) dopuszczenie jednostkowe pojazdu,

d) decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

e) świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

W przypadku uznania żądania, Starosta prześle do CEP wartość normy emisji euro wynikającą z przedstawionych dokumentów.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią pod numerem 222 500 110 (czynna w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00).


*na podstawie Rozporządzenia (WE) NR 715/2007 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) NR 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE.