Niedostępność połączenia VPN

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami związanymi z wymianą kluczy głównych urzędów "Operatorzy CEPIK2" i "Infrastruktura CEPIK2" nastąpi niedostępność połączenia VPN - wszystkich użytkowników korzystających z połączenia VPN - m.in. SKP, Straży Miejskich, Kancelarii Komorniczych itd. – w dniu 27.10.2022 w godzinach 22:00 do 00:00 dnia 28.10.2022 (2h niedostępności).

Podczas prac związanych z wymianą certyfikatów wystąpi również niedostępność funkcjonalności na stronie www.cepik.gov.pl - tylko podstron - do zdalnego pobierania certyfikatów.

Po wymianie nowe certyfikaty zostaną udostępnione na stronie www.cepik.gov.pl oraz GOV.pl, w celu implementacji na stacjach roboczych przez Użytkowników CEPiK 2.0.

Bez zainstalowania certyfikatów nawiązanie połączenia VPN po wymianie kluczy może okazać się niemożliwe.”Podczas prac związanych z wymianą certyfikatów wystąpi również niedostępność funkcjonalności na stronie www.cepik.gov.pl - tylko podstron - do zdalnego pobierania certyfikatów.

Podstrony mogą być niedostępne od 27.10.2022r. od godz. 16:30 do 00:00 dnia 28.10.2022)

Po wymianie nowe certyfikaty zostaną udostępnione na stronie www.cepik.gov.pl oraz GOV.pl, w celu implementacji na stacjach roboczych przez Użytkowników CEPiK 2.0.

Bez zainstalowania certyfikatów nawiązanie połączenia VPN po wymianie kluczy może okazać się niemożliwe.