E-usługa „Historia Pojazdu” poszerzona o auta sprowadzane

Nabywcy i posiadacze aut importowanych z rynku wtórnego USA, Kanady oraz wybranych krajów europejskich mogą sprawdzić ich przeszłość na portalu historiapojazdu.gov.pl. Aktualnie widoczne są nie tylko pojazdy sprowadzone i zarejestrowane w Polsce, ale także auta, które jeszcze nie znalazły się w bazie CEP, a np. są oferowane do sprzedaży.

Czytaj więcej >>

23 lutego w Krakowie i 28 lutego w Poznaniu odbyły się dwa ostatnie spotkania z cyklu konferencji dedykowanych dla pracowników Wydziałów Komunikacji, poświęcone tematyce wdrożenia nowego systemu informatycznego CEPiK 2.0. Do Krakowa i Poznania przyjechało 103 urzędników. Łącznie w pięciu spotkaniach wzięło udział 330 osób.

Podobnie jak w poprzednich konferencjach, urzędnicy zebrani w Krakowie i Poznaniu aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, zadając wiele pytań. Większość z nich powtarzała się, jednak pojawiły się także nowe wątki dotyczące m.in.:

  • zabezpieczeń systemu;
  • integracji z urzędem celnym;
  • terminów wdrożenia i otrzymania z wyprzedzeniem informacji kiedy nastąpi wdrożenie systemu CEPiK 2.0;
  • szkoleń;
  • integracją z bazą PESEL;
  • informacji o pojazdach zarejestrowanych za granicą i ich przekazywania do CEPiK;
  • raportów dziennych.

Przedstawiciele MC, COI, PWPW oraz HPE odpowiedzieli na każde postawione pytanie i rozwiali wszelkie wątpliwości. Uczestnicy zostali także zaproszeni do bezpośrednich kontaktów mailowych i telefonicznych z poszczególnymi instytucjami.

Spotkania dedykowane dla Wydziałów Komunikacji, które odbyły się w lutym, były pierwszymi z cyklu konferencji organizowanych w ramach Programu CEPiK 2.0. Wszystkie z nich spotkały się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy bardzo wysoka frekwencja oraz zaangażowanie uczestników w dyskusję w trakcie prezentacji. Możliwość bezpośrednich rozmów z głównymi użytkownikami pozwoliła zwrócić uwagę Organizatorów na najbardziej istotne zagadnienia dla Urzędników Samorządowych.

W związku z licznymi zapytaniami, kolejne spotkania z pracownikami Wydziałów Komunikacji planowane są na przełomie maja i czerwca 2017 roku.